Onze mensen

Onze mensen

Iedereen is uniek. Onze medewerkers ook. Maar ze hebben ook veel dingen gemeen.

Onze medewerkers zijn allemaal senior mensen met veel kennis, ervaring en inzichten en een groot inlevingsvermogen. Zij hebben een hart voor mensen en passie voor hun vak. Het zijn stuk voor stuk ervaringsdeskundigen die u en uw mensen succesvol kunnen maken.

Wij kunnen goed luisteren en analyseren en we spreken duidelijke taal. Wij luisteren tussen de regels door en we zeggen wat gezegd moet worden. Zo behaalt u optimaal en blijvend resultaat voor uw mensen en uw organisatie.

Ron Brouwer

Wie ben ik?

Mensen enthousiasmeren door perspectief te bieden. Dat is mijn uitdaging. Ik structureer en breng mensen met elkaar in contact. Er ontstaat overzicht, knelpunten lossen op, mensen (her)ontdekken hun probleemoplossend vermogen. Het resultaat? Een blijvend effect op mens en organisatie.

Astrid van Dalen

Wie ben ik?

Mij werd altijd gezegd, je moet doen wat je leuk vindt. En dat heb ik binnen DiVetro gevonden. Als secretaresse binnen DiVetro heb ik een uitgebreid takenpakket en een eigen onderneming in een onderneming. Het ondersteunen van de professionals en daarmee ook het professionaliseren van de administratieve processen staat hoog in het vaandel! Tevens probeer ik het thuishaven gevoel te creëren van een onderneming die snel groeiende is.

Robbert Dijkshoorn

Wie ben ik?

Mijn uitdaging ligt in het (bege-)leiden van complexe projecten en verandertrajecten, die een grote mate van advisering op tactisch en strategisch niveau vragen. Ik bundel kennis en expertise op het gebied van infrastructuren, processen en beheerorganisaties en creëer een veilige omgeving waarin eigen verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit gestimuleerd worden. Hierdoor ontstaat een hecht team dat tot een optimaal resultaat komt.

Daniëlle de Groot

Wie ben ik?

DiVetro is voor mij een bedrijf met een mooie club mensen, echte professionals, een hecht team met een goede teamspirit. Mijn functie als secretaresse bij DiVetro is veelzijdig, hectisch en uitdagend! Dit in combinatie met een goede sfeer zorgt ervoor dat ik het een voorrecht vind om deel uit te mogen maken van dit bedrijf. Samen met Astrid ga ik mij ervoor inzetten dat onze professionals de juiste ondersteuning krijgen en dat “onze” onderneming up and running is en blijft!

Patrick Rikken

Wie ben ik?

Hoewel meer dan 90% van de Nederlanders dagelijks tablets, smartphones en webapplicaties gebruikt, blijft ICT een domein van techneuten. Ons jargon, niet intuïtieve applicaties en onvoorspelbare storingen maken het vakgebied ontoegankelijk. Dat is jammer, want eigenaarschap en enthousiasme zijn keihard nodig om ICT in te zetten voor bijvoorbeeld betere zorg, beter onderwijs en betere business. De digitale transformatie is nog maar net begonnen. Ik ben maximaal gemotiveerd om helpers te helpen met ICT, zodanig dat zij techniek optimaal leren gebruiken en zelf vooropgaan in het verbeteren van processen.

Niek Rooks

Wie ben ik?

Sport is emotie en passie, daarom gebruik ik als oud topsporter ‘sport’ ook vaak als metafoor voor mijn werk. Er zijn namelijk veel overeenkomsten in het definiëren van een visie, het behalen van doelstellingen, hard werken en elkaar motiveren, het omgaan met cultuurverschillen, communicatie en sociale vaardigheden op alle niveaus en het samenwerken in teamverband, kortom een vorm van partnership. Dit gedachtegoed zet ik met mijn brede ICT ervaring als klantgericht professional graag bij onze opdrachtgevers in.

Dennis Geluk

Wie ben ik?

Mijn uitdaging in het werk is om samen met klanten tot de best mogelijke oplossing te komen voor een probleem. Dit klinkt eenvoudig, maar hoe vaak zie je niet dat we middels een technische invulling iets proberen op te lossen zonder echt te kijken naar het daadwerkelijke probleem? Oplossingen moeten ontstaan uit samenwerkende mensen die ondersteund worden door techniek en een proces en niet primair uit de techniek of het proces. De oplossing ligt vaak dichterbij dan je zelf denkt!

Marco Balvers

Wie ben ik?

Dienstverlening begint bij een goed idee. Ik verdiep mij in de achterliggende gedachten en werk dit door middel van discussies en workshops uit tot een concreet ontwerp. Het achterhalen van de vraag achter de vraag is daarbij vaak de kritieke succesfactor. Mijn uitdaging is het komen tot een breed gedragen oplossing door eenduidige communicatie en menselijke interactie.

Marco van Dop

Wie ben ik?

Het leukste aspect van het ontwerpvak is dat het mij de mogelijkheid geeft om me volledig te kunnen verplaatsen in de wereld van de klant. Het is vervolgens de uitdaging om met een frisse kijk op de situatie samen met de klant te komen tot de best passende oplossingen. Een gestructureerd en begrijpelijk ontwerp vormt de basis voor een eindproduct dat voldoet aan de verwachtingen en echt bruikbaar is in de organisatie.

Jinze Buissing

Wie ben ik?

De werkelijkheid wordt vaak gevormd door het perspectief waarvan men uitgaat. Mijn uitdaging vind ik het vereenvoudigen van complexe omstandigheden. Daarbij vorm ik mijn eigen perspectief door een brede mensgerichte oriëntatie en mij te verdiepen in de materie. Doelstellingen bereik ik graag samen, door het stimuleren van dialoog tussen betrokken partijen. Door focus te creëren op de gezamenlijke belangen ontstaat ruimte voor open communicatie en een kritische houding. Door samen tot de kern door te dringen en het juiste perspectief te kiezen blijkt complexiteit vaak betrekkelijk. De kracht van persoonlijke communicatie en de waarde van vertrouwen.

Rob den Hollander

Wie ben ik?

Ik vind mijn uitdaging in het werk door wanneer ik alle aannames en vooroordelen uit het oplossingendomein kan halen. Met de klant samen het ware probleem identificeren. Vervolgens een proces van creativiteit, spontaniteit en outside-the-box denken. Als ik een klant hierin kan meekrijgen om een oplossing te bedenken die echt het verschil maakt, kan voor mij een opdracht niet meer stuk!

Richard Hilekes

Wie ben ik?

Als analist ben je betrokken bij de opzet, de uitvoer en de borging van een veranderingstraject. De uitdaging hierbij is om in samenwerking met de klant de techniek en het proces bij elkaar te brengen om een zo bruikbaar mogelijk resultaat neer te zetten. De veelzijdigheid in het werk en de benodigde interactie daarbij, zijn voor mij een inspiratie.

Joost Heres

Wie ben ik?

Mijn uitdaging in een project ligt in het met elkaar realiseren van de doelstellingen van een project. Ik vind het belangrijk om samen met de klant helder te krijgen welke resultaten bijdragen aan de te realiseren doelstellingen en via welke weg we deze kunnen bereiken. In de uitvoering voel me ik mij verantwoordelijk voor de realisatie van de resultaten en behoud ik in het project de focus op de met elkaar gemaakte afspraken. Binnen het team zijn openheid, ondernemen, eigen verantwoordelijkheid, pragmatische aanpak, enthousiasme en humor belangrijke elementen waar ik veel aandacht aan besteed.

Stanley Lachman

Wie ben ik?

Een projectteam is succesvol als ieder teamlid zich verantwoordelijk voelt voor de te behalen doelstellingen, open staat voor elkaar en er sprake is van heldere communicatie. Mijn voldoening als analist haal ik dan ook uit het leveren van een bijdrage aan een gezamenlijk waardevol resultaat. Het veranderingsproces dat met de totstandkoming gepaard gaat, intrigeert me en houd me gepassioneerd voor dit vakgebied.

Corine de Kater

Wie ben ik?

Mijn drijfveer? Energie brengen en halen. Zakelijk bereik ik dat als gezamenlijk een resultaat wordt neergezet dat bijdraagt aan de bedrijfsvoering van- en verankerd is in de organisatie. Voor mij is zowel de route als het resultaat van belang. Ik ben overtuigd dat alleen dan het resultaat maximale profijt oplevert voor de organisatie en geaccepteerd wordt door de mensen die in de organisatie werken.

Ronald Koenis

Wie ben ik?

Ik haal energie uit het vertalen van business vraagstukken naar optimale IT-oplossingen. Het begint met inzicht krijgen in complexe domeinen en daar structuur in aanbrengen. Die complexiteit vervolgens terugbrengen naar een oplossing die voor de business te begrijpen is en tegelijkertijd voldoende specifiek is, zodat IT er mee aan de slag kan. En dat op een manier die zowel optimaal is voor de business als voor IT, daar ligt mijn uitdaging.

Jouw naam hier?

 

Kijk op Werken bij Divetro voor onze actuele vacatures en wie weet word jij onze nieuwe collega!

Jeffrey Joenoes

Wie ben ik?

In sport is winnen het ultieme doel. Zo’n doel is glashelder en dat principe zou ook moeten gelden in de zakelijke wereld. Wanneer “wint” een organisatie? Is dat doel helder geformuleerd en gecommuniceerd. Wat zijn subdoelen? Is er focus op het doel? Zijn er de juiste middelen voor succesvolle realisatie? Mijn drijfveer is om in organisaties duidelijk te krijgen waar de finishlijn ligt en het winnende team en aanpak te bepalen. In de realisatie zet ik mijn jarenlange ervaring als projectmanager in om ook daadwerkelijk als winnaar over de meet te komen, daarbij rekening houdend met onverwachtse hindernissen en veranderende situaties. Met de succesfactoren helder voor de geest en mijn tweede natuur om risico’s goed te managen maak ik het verschil tussen winnen en verliezen.

Govert Gribling

Wie ben ik?

Met mijn vermogen om mensen en technologie in ingewikkelde situaties aan het werk te zetten, kan ik de vertaling maken van strategie naar operatie en vice versa. Ik ben nieuwsgierig, analytisch, nauwkeurig en integer en creëer een open sfeer waarin iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid kan nemen. Niet een dichtgetimmerd projectplan maar juist wederzijds vertrouwen vormt de basis voor (project)resultaten in deze snel veranderende tijden: focus op elkaars complementaire kwaliteiten en samen successen vieren horen daar vanzelfsprekend bij.

Selmar van Egmond

Wie ben ik?

Voor mij begint een goed project met een gedegen analyse en het definiëren van een stip op de horizon. Een goede analyse gaat terug naar de werkelijke oorzaken van het probleem zodat een effectieve oplossing kan worden gezocht. De stip op de horizon zorgt voor een doelgerichte aanpak waarop alle betrokkenen zich kunnen richten. Het vervolgens bedenken en neerzetten van een werkende oplossing komt tot stand met een open houding en menselijke interactie. Hiervoor creëer ik een omgeving waarbij iedereen in zijn kracht kan staan.

Tijn van Wegen

Wie ben ik?

Nog geen 100 jaar geleden was een tocht naar het volgende dorp een wereldreis. Nu kunnen organisaties globaal samenwerken en activiteiten integreren in ketenbrede processen die in snel tempo kunnen wijzigen. Een goede Informatievoorziening is randvoorwaardelijk voor een organisatie om te kunnen functioneren in deze dynamiek. Mijn uitdaging is om (complexe) proces- en IT-vraagstukken te beantwoorden met creatieve en betrouwbare oplossingen.

Richard Merk

Wie ben ik?

Hebben we een gemeenschappelijk doel? Gaan we voor eenzelfde resultaat? Kunnen we elkaar vertrouwen? Als het antwoord Ja is, kom je met je klant en met je team in de flow. Dan vang je zaken voor elkaar op. Dan verbeter je elkaar op een positieve manier. Dan kun je op elkaar bouwen en dan komt dat resultaat er ook, vaak sneller en beter dan je verwachtte. Het bereiken van deze uitgangssituatie is datgene wat ik steeds probeer te bereiken in mijn projecten met de medewerkers en met de klant en dat zo te houden. Dat is steeds mijn uitdaging!

Bart Roijers

Wie ben ik?

Een team vormen en samen de weg naar een resultaat vinden, dat doe ik graag. Ik ga voor een pragmatische aanpak, die bij de mensen en de wensen van de klant past. Met ruimte voor eigen initiatief ontstaat enthousiasme, dat nodig is voor het realiseren van succes. Als het resultaat bereikt is, is mijn missie geslaagd.

Vasco Wiersma

Wie ben ik?

Het omzetten van business behoeften naar effectieve oplossingen is wat ik inspirerend vind! Mijn aanpak kenmerkt zich door het leveren van resultaten in teamverband. ‘Samen is niet alleen’ is een uitspraak waarin ik mij kan vinden. Het levert mij de meeste voldoening èn de beste resultaten. Uitgangspunt hierbij zijn altijd de feiten want ‘in God geloof ik, de rest is data’. Het blijven focussen op het doel staat bij mij voorop waarbij de mens nooit uit het oog wordt verloren. Kennisgebieden waarin ik me het best thuis voel zijn verandermanagement en ICT.

Ed Holtzer

Wie ben ik?

Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn”, zei Einstein. Hoe een opdracht er ook uit ziet: het toevoegen van waarde is voor ICT niet altijd eenvoudig. Vaak omdat de scope of vraag niet helder is.

Voor mij start een project dan ook altijd bij het achterhalen van de vraag achter de vraag. Samen met een gemotiveerd team, de basis voor een geslaagd sourcing traject. Ik ben een positief ingestelde en gepassioneerde sourcing  en management specialist met een sterke drive om blijvend resultaat te realiseren. Mijn uitgangspunt: het doel bereiken met alle betrokkenen. Zowel de opdracht als de mens staat hierbij centraal. Met helder zicht op het doel én de reis.

Alice de Boer

Wie ben ik?

Mijn passie is complexe organisatie vraagstukken, zoals bijvoorbeeld sourcing in al haar facetten. Energie haal ik uit het resultaat van een verander traject. De grootste beloning krijg ik van de mensen in de organisatie in hun kracht komen te staan en verwonderd raken van wat ze dan bereiken.

Thomas van Duijn

Wie ben ik?

Elke organisatie gebruikt tegenwoordig een grote hoeveelheid ICT middelen ter ondersteuning. Maar hoe kom je van een vage behoefte tot de juiste middelen en zorg je dat je deze goed ondersteund en passend houdt in een snel veranderd landschap? Het invullen van deze vraagstelling in verschillende organisaties is wat mij energie geeft. Ik doe dit door een scherpe analyse te maken van wat er nu écht nodig is, samenwerking en dialoog tussen verschillende groepen te faciliteren en duidelijke afspraken te maken én te borgen. De belangrijkste resultaten voor mij zijn het versterken van de waarde die ICT levert aan organisaties, verbeteren van het gebruik van ICT-middelen én meer plezier in het werk bij alle betrokkenen.

Dit doe ik met veel plezier vanuit diverse rollen die sturing geven en verandering realiseren binnen organisaties vanuit ICT-perspectief.

Paul Kunneman

Wie ben ik?

Vertel me in de buurt van een whiteboard wat nu je grootste uitdaging is als (IT) Manager, en we komen gegarandeerd verder. In de samenwerking breng ik inzicht, ideeën en pragmatische oplossingen op het vlak van regie, organisatie en proces. Ik kan breed gaan op diverse technische en bedrijfskundige uitdagingen en diep gaan op proces- (ITIL, Lean Six Sigma) en service design vraagstukken. Het liefste sta ik de klant daar bij waar het lange termijn verschil gemaakt wordt voor de organisatie. Daar help ik het team of project om bij de essentie te blijven en vanuit hun kracht meer te doen dan ze voor mogelijk hielden. Koffie?

Harmen de Boer

Wie ben ik?

Elke organisatie heeft uitdagingen en mensen met ideeën. Operationele druk maakt het lastig om uitdagingen en ideeën te combineren. Ik denk graag mee over verbeteringen, breed gedragen en blijvend. Nieuwsgierigheid is mijn drijfveer. Hoe is het zover gekomen? Waarom lijkt het onoplosbaar? Waar willen we naar toe? Geen verrassende vragen, wel een slimme blik van buiten.

Marco Campman

Wie ben ik?

Goed luisteren naar het verhaal van mijn opdrachtgevers en hun enthousiasme betekent voor mij het begin van een goede samenwerking. Daarop sluit één van mijn passies heel goed aan: het verzamelen en structureren van informatie, deze in een nieuwe vorm gieten, zodat er bouwstenen ontstaan voor nieuwe patronen, structuren en processen. Het mooiste is natuurlijk om dit in teamverband gestalte te zien krijgen in de vorm van goed geoliede applicaties en processen.

Marc Mathot

Wie ben ik?

Ik geloof dat organisaties door de exponentiële groei van technologische mogelijkheden voor uitdagingen staan die te groot zijn voor ieder van ons om alleen aan te kunnen. Verbinding en samenwerking zijn noodzakelijk om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en hierin uitblinken zal het verschil maken. Ik help daarbij graag om een duidelijke richting te formuleren en heldere structuren aan te brengen in organisaties.

Erwin Dunnink

Wie ben ik?

Een concreet resultaat bereiken door met een team samen te werken, daarvan krijg ik energie. Een team bouw je in mijn overtuiging door aandacht, vertrouwen, eerlijkheid en waardering. Door een goed team kan meer worden bereikt en ik ben graag een sturende factor in het creëren van zo’n team. Door duidelijke doelen te stellen en helder aan te geven wat wel en wat niet haalbaar is richt ik mij op het realiseren van een optimaal resultaat.

Rene Bouter

Wie ben ik?

In de huidige maatschappij nemen de dreigingen vanuit het internet snel toe. Dit kan ons allen belemmeren in het dagelijkse leven zowel privé als zakelijk. Mijn uitdaging is om mensen zich bewust te laten worden wat hun rol is als het gaat om IT-veiligheid en om bedrijven te ondersteunen in het nemen van doeltreffende maatregelen zonder hierbij de primaire processen uit het oog te verliezen.

Leo Gouw

Wie ben ik?

Innovatie en verbetering. Complexe uitdagingen realiseerbaar maken. Chaos en onzekerheid omzetten naar inzicht en structuur. Betrokken partijen meenemen in de verandering. Medewerkers laten groeien door ze te laten doen waar ze goed in zijn of goed in willen worden. Zomaar een aantal elementen waar ik in projecten graag mijn energie in steek maar ook mijn eigen energie uit haal. Aangevuld met de overtuiging dat voor een duurzame oplossing ook de achterkant moet kloppen.

Christian van Aalst

Wie ben ik?

Informatie en Communicatie Technologie is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Dagelijks zijn tekenen van de toegenomen digitalisering zichtbaar. In de zorg, bij overheden, in het onderwijs; de samenleving wordt meer en meer informatie gedreven. De digitalisering biedt organisaties veel mogelijkheden om vooruitgang te boeken en technologie ook echt van toegevoegde waarde te laten zijn voor het primaire proces. Het benutten van deze kansen vraagt wel om een verandering. Een verandering niet alleen van processen of organisatie inrichting maar vooral van mensen. De mens is immers de essentiële factor om een duurzame verandering te realiseren. Mijn drijfveer is het samenbrengen van mensen, processen, omgeving en technologie, zodat organisaties vandaag en morgen succesvol zijn!

Evelien Fick

Wie ben ik?

Ik ben een verbindende, creatieve, probleemoplosser. Ik ben op mijn best wanneer het in een organisatie op het snijvlak van business & ICT ‘knettert’. Ik begrijp en doorgrond de processen bij organisaties goed en beheers de ICT. Ik ben daardoor in staat om mensen met verschillende achtergronden mee te nemen, zonder dat iemand zich ondergewaardeerd voelt.

Ik ben een echt ‘mensen-mens’. Ik vind het heerlijk om creatieve werkvormen te bedenken die ervoor zorgen dat een groep mensen samen een stap verder komt. Als ontwerper bezit ik de vaardigheid om conceptueel te denken. Ik vind het belangrijk om altijd nieuwsgierig te zijn, goed te luisteren en vragen te durven stellen. Op die manier weet ik samen met het team te komen tot werkende oplossingen.

Romy Frensen

Wie ben ik?

Veranderingen zijn onlosmakelijk verbonden met ons zijn. De laatste jaren zijn er vele transities geweest in de zorg, overheid en onderwijs. Mijn drijfveer is om samen met de klant en team, transities en transformaties succesvol te laten verlopen waarbij de focus ligt op het samenwerken en gemaakte afspraken nakomen. Daarnaast staat het delen van kennis waardoor het zich vermenigvuldigt bij mij centraal.

Mark Nannes

Wie ben ik?

The important thing is not your process. The important thing is your process for improving your process – Henrik Kniberg

Als analist acteren in een veranderende Agile wereld. De juiste dingen op het juiste moment. Een team vooruitbrengen in het leveren van kwaliteit. Belangrijke zaken eerst, het minimaliseren van waste, maximaliseren van het juiste werk en dit van toepassing laten zijn op het werk van een analist. Daar word ik blij van.

Rob van der Velden

Wie ben ik?

Volgens mijn klanten ben ik resultaatgericht, toon een grote inzet en zorg voor draagvlak.

Elke organisatie maakt tegenwoordig deel uit van een ecosysteem en de dynamiek binnen organisaties wordt steeds groter. De uitdaging voor elke organisatie is om veranderingen te realiseren die snel tot resultaat leiden en geborgd worden bij medewerkers en cliënten.

Ik faciliteer en leid graag veranderingen en focus daarbij op waarde toevoegen aan een organisatie en haar cliënten, waarde als in verbetering van de tevredenheid, dienstverlening en/of omzet.

Ernst van de Beek

Wie ben ik?

Ik ben een ervaren consultant met een divers gevulde toolbox. Ik ben op mijn best wanneer ik de kernoperatie help de uitdagingen van ICT te begrijpen, en vice versa. Hierin speelt zowel mijn expertise over ICT processen en softwarelicenties als mijn achtergrond in filosofie een grote rol. Ik weet abstracte ideeën snel te concretiseren en breng daarmee ICT en business samen in een gedeelde taal, waardoor ze beide in staat gesteld worden maximaal efficiënt te opereren.

Marc Trebels

Wie ben ik?

Onze werkomgeving en de manier waarop wij werken verandert snel. Maar nog steeds maken mensen het verschil binnen een organisatie.  En om nou de juiste persoon op de juiste plek te krijgen EN daarbij oog te hebben voor verhoudingen binnen team en bedrijf. Dat zijn de uitdagingen waar ik mij graag mee bezig hou. Door dit goed te organiseren, kan jij als organisatie met gemotiveerde medewerkers groei realiseren.

Sabita Behari

Wie ben ik?

Daadwerkelijk een verschil maken voor een organisatie en zorgen dat zaken goed lopen, daar haal ik mijn drive vandaan. Een belangrijk thema hierbij vind ik verbinding: op zoek naar de samenwerking tussen verschillende afdelingen, mensen en lagen binnen een organisatie, dus ook buiten de IT-afdeling! Ik geloof dat dat leidt tot betere resultaten en ga deze uitdaging graag met u aan.

Peter Bijkerk

Wie ben ik?

Mijn passie is samenwerken, binnen organisaties en tussen organisaties. Mijn expertise ligt op het raakvlak van business en ICT. Ik hou me daarom graag bezig met vraagstukken op het gebied (agile) samenwerken binnen organisaties gericht op ICT en informatiemanagement. Ik opereer op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau in een rol als projectmanager, interim manager of adviseur. Ik betrek graag mensen in de uitvoering van mijn opdrachten en bedenk samen creatieve en pragmatische oplossingen.

Pascal Zeelen

Wie ben ik?

Om in ons vakgebied succesvol te zijn is het belangrijk om goed te kunnen samenwerken met verschillende en diverse partijen. In die samenwerking zit voor mij de uitdaging en het plezier van mijn werk. Achteraf wil ik kunnen zeggen dat we samen een maximaal resultaat hebben neergezet. De sleutel van succes zit voor mij in goede communicatie. Samen op zoek gaan naar de toegevoegde waarde van wat we aan het doen zijn. Het vinden van de win-win situatie. Mocht die toegevoegde waarde er niet (meer) zijn, knopen durven doorhakken en samen de weg vinden naar een nieuw optimum.

Sebastiaan Mennen

Wie ben ik?

Ieder mens heeft een eigen verhaal. Door te luisteren naar de verhalen van mensen kun je hun passies en drijfveren te weten komen. Om vervolgens samen op zoek te gaan naar hoe je die het beste kunt inzetten, want alleen als je met passie aan de slag gaat bereik je het beste resultaat.

Ik combineer mijn passie op het gebied van servicemanagement, regie en proces met een achtergrond in de bedrijfskunde om tot resultaten te komen. Ik krijg energie bij het vinden van nieuwe samenwerkingen en het verbeteren van de teamdynamiek.

Mijn reislust en nieuwsgierigheid, samen met mijn drang om te ontdekken, brengen mij vaak op nieuwe wegen en oplossingen. Ga je mee op reis?

Joke Bosch

Wie ben ik?

Doen waar je goed in bent èn doen wat je leuk vindt. Deze combi heb ik teruggevonden bij DiVetro.

Samen met mijn twee collega’s van het officeteam de achterkant volledig draaiende houden, faciliteren en in verbinding blijven met het groeiende aantal medewerkers.

Open staan voor nieuwe situaties en voortdurend oog hebben voor verbeteringen. Betrouwbaar en met een oprechte lach.

Vragen of interesse?