Producten en diensten

Producten en
diensten

Wij hebben veel kennis en ervaring in huis. Daarom kunnen wij u naast een goed ontwerp uiteraard veel meer bieden, zoals:

  • Trainingen op maat op het gebied van informatieanalyse, bijvoorbeeld “Use Case 2.0 Introduction” en “Advanced Use Case Modeling”;
  • Ondersteunende tooling voor informatieanalyse;
  • Onafhankelijke kwaliteitsaudits op uw eigen ontwerpen of de ontwerpen van uw softwareleverancier;
  • Projectmanagement van uw IT-projecten;
  • Inhoudelijke kwaliteitsbewaking tijdens de realisatie van uw IT-projecten;
  • Procesadvies, procesimplementatie, procesbegeleiding en coaching;
  • En we bieden een heel menu aan kennisdeling.

Vragen of interesse?