Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

Informatieanalist rijksbrede aanbesteding CSP (programma Beter Samen Werken)

Als voorkeursleverancier/mantelpartij voor directie CIO Rijk binnen het programma Beter Samen Werken zijn we op zoek naar een Informatieanalist rijksbrede aanbesteding CSP voor het programma Beter Samen Werken.

Startdatum: +/- z.s.m.
Einddatum: duur á 12 maanden met optie op verlenging
Aantal uur: 36
Locatie: Thuis/ Den Haag
Uiterlijke indieningsdatum van uw profiel en motivatie: 03-07-2024
Let erop dat bij de aanbieding naar de klant gebruik wordt gemaakt van een Cv in Word van maximaal 5 A4.
 

Profiel
Als verbeteraar en bewaker sturen op de samenhang en het verbeteren informatiesystemen, om daarmee de Rijksoverheid organisatie beter te laten presteren.
 

Achtergrond
De aanleiding voor het programma Beter Samen Werken is het rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, met daaruit voortvloeiend het actieplan Open op Orde. Het programma heeft als doel voor medewerkers van ministeries en hen uitvoeringsorganisaties een modernisering van de digitale werkomgeving te realiseren, waarin effectief samenwerken gecombineerd wordt met een goede, betrouwbare en beter beheersbare informatiehuishouding (IHH). Dit programma beoogd bereiken;

 • Verminderen van de informatieberg;

 • Meer uniformiteit in werkwijze door harmonisatieslag op processen in de kerndepartementen;

 • Makkelijker maken van samenwerken en beheren van informatie door introductie Teams, workflow en automatisering.
   

Om deze doelstelling te bereiken zijn twee samenhangende subdoelen met ieder hun eigen dynamiek onderkend:

 1. De werkomgeving die nodig is om het Content Services Platform (CSP: opslagvoorziening voor het bewerken, beheren en toekennen metagegevens van informatieobjecten) op te laten landen: gericht op effectieve samenwerking met aandacht voor creatie, gebruik en uitwisseling van informatie. Dit met (her)ontworpen digitale processen;

 2. Het opslaan, beschikbaar maken en beheren van informatie en hun onderlinge samenhang gedurende de hele levenscyclus van deze informatie, conform eisen vanuit duurzame toegankelijkheid (Archiving by Design).
   

Jouw werkveld

Je gaat werken bij de directie CIO Rijk binnen het programma Beter Samen Werken waarbij we je inzet vragen op zowel tactisch als operationeel niveau voor de Werkgroep Requirements.

Eén van de bestaande generieke voorzieningen moet worden vernieuwd aan de hand van nieuwe inzichten. Het huidige Document Management Systeem (DMS) is aan vernieuwing toe en hiervoor is een plan opgesteld. De eerste stap bestaat uit het uitvoeren van een aanbesteding. Deze aanbesteding leidt tot een CSP-contract dat rijksbreed inzetbaar is (mantel), met o.a.;

 • gemeenschappelijke eisen, wensen en dienstverlening;

 • modulaire toepassing;

 • interoperabel en

 • duurzaam toegankelijk.

De Werkgroep Requirements heeft als doel een set van interdepartementaal gedragen én getoetste requirements op te leveren voor het aanbesteden van het CSP. De aanpak hiervoor bestaat uit het in samenhang brengen van eisen/wensen van verschillende partijen naar één nieuw pakket van requirements. Om de specificaties goed te kunnen vastleggen en toetsen zijn inspiratiesessies (2023) en consultatiesessies (2024) gehouden om de functionele requirements te toetsen. De specificaties worden hiermee iteratief geüpdatet binnen het aanbestedingstraject. Een toekomstige stap wordt waarschijnlijk het toetsen en aanscherpen van de requirements tijdens een concurrentie gerichte dialoog.
 

Wat vragen wij van jou?

We zoeken een ervaren informatieanalist die in samenspraak met de trekker van de Werkgroep ‘Requirements’ het volgende oppakt:

 • Deelnemen aan een of meerdere subwerkgroepen op het gebied van requirements (eindgebruikers, functioneel beheer, informatiebeheer, informatiebeveiliging etc.);

 • Samenhang tussen requirements bewaakt en borgt tussen de verschillende subwerkgroepen en zorgdraagt dat er geen doublures en conflicterende requirements zijn;

 • Zorgdragen voor consistentie rondom de verschillende invalshoeken, zoals o.a. requirements, architectuur en beheer;

 • Invulling geeft aan de verschillende dienstenpakketten, zoals implementatie, beheer (functioneel en technisch).

Je bent een communicatieve held met een oplossingsgerichte mentaliteit en met affiniteit en ervaring binnen de overheid met het werken onder architectuur, informatiehuishouding en requirementsmanagement.
 

Opdracht omschrijving

In deze opdracht leg je als informatieanalist de requirements van het nieuw aan te besteden CSP vast. Het betreft onder andere het aanscherpen, herstructureren en aanvullen van de requirements van stakeholders en het toepassen van een uniform begrippenkaders en naamconventies.

Verder werk je intensief samen en stem je af met vertegenwoordigers van verschillende ministeries, hun (taak)organisaties en andere overheden. Samenwerking en afstemming met de verschillende stelselpartijen is hierbij van groot belang, zoals de Shared Service Organisaties (SSO’s) SSC-ICT en RvIHH (voorheen Doc-Direkt) die de requirements t.a.v. het beheer mede opstelt.

Daarnaast geeft de informatieanalist op basis van ontwerpen, ervaring en expertise ondersteuning tijdens de concurrentiegerichte dialoog en de beoordeling van de leveranciers. Verder speelt de informatieanalist een belangrijke rol bij het creëren van het toekomstig migratiemodel waarmee gefaseerd en gecontroleerd de data en applicatiefuncties overgezet kunnen worden, wanneer de realisatiefase wordt opgestart. Hierbij hoort uiteindelijk ook de voorbereiding (en uitvoering) van een finale compliancy check, waarmee gecontroleerd wordt of de gerealiseerde oplossing in lijn is met de opgestelde eisen en wensen en architectuur.
 

Tot jouw takenpakket behoren

 • Aanvullen en in samenhang brengen van de huidige eisen en wensen van de deelnemende ministeries en hun uitvoeringsorganisaties;

 • Het uitvoeren van (discipline overstijgende) informatieanalyses;

 • Analyseren en structureren van deze requirements tot een nieuwe set, waarbij het zowel om de functionele als de niet-functionele requirements gaat;

 • Zorgdragen dat deze requirements passen binnen de architectuur IHH;

 • Zorgdragen van een eenduidig begrippenkader bij het opstellen en redigeren van de requirements;

 • Koppelen van de informatiecyclus aan de requirements;

 • Organiseren workshops, begeleiden van brainstormsessies, structureren van output;

 • Voorbereiden van communicatie en presentatie middelen;

 • Bijdragen aan (het mogelijk maken van) de beoordeling van leveranciers.
   

Functie-eisen

 • Je hebt HBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur richting ICT of informatiemanagement;

 • Aantoonbare ervaring als informatie analist m.b.t. het eliciteren, documenteren, valideren en in samenhang brengen van requirements;

 • Je hebt kennis van en ervaring met processen op het gebied van informatiehuishouding (IHH);

 • Je hebt vaardigheid in het uitvoeren van (discipline overstijgende) informatieanalyses;

 • Je werkt nauwkeurig en gedegen;

 • Je hebt affiniteit met architectuur en ervaring met het werken onder architectuur;

 • Je kunt draagvlak creëren, voor afstemming zorgen, onderhandelen om resultaten te behalen;

 • Je bent in staat zelfstandig de verbinding te leggen met verschillende partijen;

 • Je kunt goed luisteren, maakt de verbinding met anderen, kunt vasthoudend zijn waar nodig en kijkt realistisch naar de uitdagingen waar we voor staan. Je voelt de belangen die spelen in de organisatie goed aan en bent je bewust van je werkomgeving;

 • Je kunt goed analyseren, denkt creatief en conceptueel, maar kunt ook pragmatisch zijn en werkt oplossingsgericht. Een gezonde dosis Hollandse nuchterheid is zeker gewenst.
   

Aanvullende wensen

 • Je bent gewend om op verschillende niveaus te schakelen waarbij belangen van meerdere partijen een rol spelen en durft hierin ook keuzes te maken;

 • In overleggen kom je met je communicatieve vaardigheid tot overeenstemming met interdepartementale organisaties en SSO’s;

 • Je bent bekend met (overheids)standaarden waaronder AVG, BIO en DUTO;

 • Je bent BiSL, BPMN en IREB gecertificeerd;

 • Kennis van generieke overheidsvoorzieningen is een pre;

 • Je bent bekend met het principe Compliancy by Design; bestaande uit:

 • Archiving by Design; het standaard zorgdragen voor de duurzame toegankelijkheid van informatie;

 • Interoperability by Design; het standaard zorgdragen dat informatie op een eenduidige wijze beschikbaar wordt gesteld voor andere partijen binnen het Rijk (en daarbuiten);

 • Open by Design; het standaard zorgdragen voor toegang tot openbare publieke informatie, inclusief actieve openbaarmaking, onder meer volgend uit de Woo;

 • Privacy by Design; het standaard zorgdragen voor zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, onder meer volgend uit de AVG;

 • Security by Design; het standaard zorgdragen voor informatieveiligheid, onder meer volgend uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid.
   

Competenties

 • Organisatie sensitiviteit, omgevingsbewustzijn

 • Flexibiliteit (bewegen in een veranderende omgeving)

 • Analytisch

 • Nauwkeurig

 • Resultaatgericht

 • Samenwerken, netwerken

 • Oplossingsgericht

 • Schriftelijk en mondeling communicatievaardig
   

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te zijn
Cv (5 a4 en in het Nederlands)) Word-formaat waarin de eisen en waar mogelijk de wensen aantoonbaar in jouw werkervaring terug te lezen zijn, zodat je kunt laten zien dat je aan het gevraagde voldoet.
Begeleidende (persoonlijke) motivatie (ik- vorm) op deze aanvraag gericht.
Beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen).
Uurtarief (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).
 

Aanbieden op deze aanvraag betekent
Bij een aanbieding gaan we ervan uit dat je je beschikbaar houdt voor een eventuele (online) intake.

Vragen over deze aanvraag? Neem gerust contact met mij op.
Na ontvangst van de aanbieding ontvangt u z.s.m. een reactie, via de mail of telefoon.

De aanbesteding van deze Mantel is (mede) gegund aan de combinatie DiVetro, Bartosz en LINKIT. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar de klant toe één aanbieder zijn.
DiVetro heeft het exclusieve recht om aanvragen te vervullen op het gebied van analyse, sourcing, management/regie en functies die daaraan verbonden zijn als Security en architectuur. Voor deze aanvragen zijn wij altijd op zoek naar specialisten op dit vakgebied.

Vragen over deze aanvraag en/of onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met mij op. Direct aanbieden op deze aanvraag? Dat mag ook. Dan neem ik na ontvangst graag contact op.

Voor andere aanvragen zie: divetro.catsone.nl/careers/5320-General.

Contacteer ons

Naam: Tomas Senne

E-mail: tomas.senne@divetro.nl

Tel: +31653259257

Andere opdrachten

Neem direct contact op met onze resource consultants

Astrid van Dalen

Bel 06 57 00 30 24

Jay-Cee Tjin Liep Shie

Bel 06 157 18 93 45

Mark Schoonen

Bel 06 82 09 73 71

Tomas Senne

Bel 06 53 25 92 57

Yvonne van Westreenen

Bel 06 20 60 93 04

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

 • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.

Nog geen reacties... Wilt u iets met ons delen?

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

 • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.