Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

Onze aanpak

Ruimte om te leren, vrijheid om te ondernemen.

Wij willen met passie voor het vak het verschil maken

Je moet een beetje een vakidioot zijn om binnen DiVetro te passen. De verbindende factor tussen onze mensen is de passie voor vakgebieden als informatieanalyse, digitalisering, agile transformatie, sourcing, architectuur, security en verandermanagement en die kennis in teamverband in te zetten voor klanten.

Voordat we met een opdracht beginnen, achterhalen we altijd eerst de vraag achter de vraag en definiëren we ons begrip van de echte opdracht. Dat beeld toetsen we met onze opdrachtgever. Zo komen we tot de kern van het op te lossen probleem. We maken de klant deelgenoot van onze analyse en zetten de werkelijk op te lossen problematiek en onze visie op de oplossing en de aanpak centraal. Met zo’n benadering maken we de toegevoegde waarde van onze inzet zo transparant mogelijk.

Welke problemen lossen we op?

We kiezen voor organisaties in overheid, zorg en onderwijs. Zo voegen we waarde toe aan maatschappelijke problematiek in voor iedereen zichtbare processen. Na het achterhalen van de vraag achter de vraag en het toetsen van onze aannames met de opdrachtgever maken we hiaten zichtbaar in verwachtingen en mogelijkheden. Vrijwel altijd is de ambitie van een organisatie hoger dan de verandercapaciteit. Door dat zichtbaar te maken, starten we de discussie over het belang van informatievoorziening, het bijbehorende budget en de noodzakelijke verandercapaciteit van de business. Daarna maken we transparant hoe het voortbrengingsproces er idealiter uitziet en wat de rol van de business daarin is. We stellen verbeterplannen op en voeren deze uit. Met concrete en meetbare resultaten overtuigen we de business van het belang van adequate informatievoorziening. Als de overtuiging eenmaal breed gedeeld is, werken we aan gezamenlijke voortbrenging van betere informatievoorziening en de inpassing van vooruitstrevende innovaties. In de uitvoering van opdrachten gaan we door tot de klant echt tevreden is en bereid is als referent op te treden. Dat geeft ontzettend veel voldoening.

Lerende omgevingen

Onze opdrachtgevers huren ons in omdat we als experts ervaring hebben uit eerdere projecten. Een professional die zich wil ontwikkelen, wil echter ook nieuwe omgevingen, nieuwe methoden en nieuwe technologieën toepassen. Om die reden stellen we onze teams samen uit mensen die een mix brengen van routine en nieuwsgierigheid naar nieuwe aspecten. Met elkaar blijven we dan leren, maar kunnen ook de kwaliteit en ervaring bieden waaraan onze opdrachtgevers behoefte hebben.

Geen bazen, maar wel eigenaarschap en commitment

Binnen DiVetro streven we de hoogste vorm van zelforganisatie na. DiVetro heeft vier partners die verantwoordelijk zijn voor de cruciale bedrijfsfuncties Competenties, Sales, Delivery, Marketing, HR en Finance, maar in de praktijk is iedereen binnen DiVetro gelijk. De partners werken net als alle andere medewerkers mee in opdrachten voor klanten. Gezamenlijk houden we het bedrijf draaiend. Zo zijn er collega’s die zich bezighouden met belangrijke bedrijfsactiviteiten als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, interne en externe kennisdeling, ontwikkeling van vakmanschap binnen en buiten DiVetro en ontwikkeling van marktkennis. Dit zijn cruciale onderdelen van een gezond bedrijf.

Onze mensen

Iedereen is uniek. Onze medewerkers ook. Maar ze hebben ook veel dingen gemeen. Het zijn allemaal senior mensen met veel kennis, ervaring en een groot inlevingsvermogen. Zij hebben een hart voor mensen en passie voor hun vak. Het zijn stuk voor stuk professionals die het bedrijf waarvoor ze werken succesvol kunnen maken.

Neem contact met ons op

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Tijd voor een goed gesprek

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan? Bel ons, benader ons via social media of stuur ons een mailtje waarin je je interesse kenbaar maakt.

CV’s en uitgebreide motivaties zijn niet nodig. Alles is bij ons laagdrempelig. We gaan gewoon met elkaar in gesprek en stellen vast of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Als dat het geval is, laten we aan jou of we verder gaan en wie je daarvoor wilt spreken. Ons streven is om je met minimaal drie collega’s kennis te laten maken en je bij wederzijdse interesse een aanbod te doen. Meestal doen we dat kort achter elkaar, zodat het hele proces je weinig tijd kost. Zo simpel is het.