Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

Sourcing

Sourcing

Het intelligent combineren van de kracht van uw eigen organisatie met die van specialisten

Waarom sourcing?

Uw organisatie kan onmogelijk in alle bedrijfsprocessen even goed zijn. En toch wordt uw omgeving steeds kritischer. Men verwacht kwaliteit en maximale prestaties. Nu en in de toekomst. Daarom kunt u beter samenwerken met andere organisaties die gespecialiseerd zijn in de processen waarop u zelf niet de focus legt.

Een optimale mix van samenwerkende specialisten leidt aantoonbaar tot betere prestaties van uzelf, maar ook van de organisaties waarmee u samenwerkt. Wij zien “sourcing” als een belangrijke vorm van professionalisering. Door de juiste vragen te stellen zorgen we er samen voor dat u precies weet welke ‘bronnen’ u nodig heeft om uw organisatie vandaag, morgen en in de toekomst optimaal te laten presteren. DiVetro helpt u om deze vragen objectief te beantwoorden.

Wij passen onze aanpak altijd aan op basis van uw organisatie en situatie. Wij geven onafhankelijk advies en nemen verantwoordelijkheid voor de implementatie ervan. Dit doen we op een pragmatische en transparante manier die door iedereen begrepen en gesteund wordt. Wij noemen dit Business-Driven Sourcing.

Onze aanpak

Een huis bouw je nooit alleen. Een bedrijf ook niet. U kunt immers onmogelijk overal even goed in zijn. Daarom is het verstandig om samen te werken met gespecialiseerde partijen. Dit proces heet “sourcing” en het is een belangrijke stap in de professionalisering van uw organisatie. Maar hoe pakt u dat aan? Hoe stelt u een sourcing op? Hoe selecteert u de beste sourcing partners? Sourcing omvat een zorgvuldige afweging op basis van criteria en stelt soms voor complexe besluitvorming.

Onze sourcing adviseurs zijn er op basis van hun praktijkervaring in geslaagd om complexe processen en modellen te vertalen naar eenvoudige stappenplannen: Het Sourcing Framework. Het Sourcing Framework is een cyclisch en gefaseerd proces waarbij we achtereenvolgens uw sourcing bepalen, de beste samenwerkingsvorm(en) selecteren, specialistische partners aanwijzen (intern en extern), taken overdragen aan deze partners, de uitvoering van de taken begeleiden en de resultaten evalueren. Dit alles vanuit een centrale regie met uw eigen mensen.

Het Sourcing Framework

DiVetro Sourcing Framework

1. Strategie

Uw ambities en doelstellingen bepalen de ideale sourcingstrategie voor uw organisatie. Wij helpen u om uw organisatiedoelstellingen naar de benodigde informatievoorziening en dienstverlening te vertalen. Dan bepalen we samen hoe we uw doelen kunnen realiseren.

Met behulp van een helder toetsingskader bepalen we samen waar uw organisatie goed in is en welke werkzaamheden u zelf blijft uitvoeren. We leggen ook vast wat u beter bij specialistische partners kunt beleggen en met welke partners, processen, mensen en business modellen u optimaal kunt samenwerken.

Vervolgens bepalen we de ideale samenwerkingsvormen en regie en de personele, juridische en financiële gevolgen van deze keuzes. Op basis hiervan bepalen we uw sourcingstrategie.

We ondersteunen ons advies altijd met een kwalitatieve en kwantitatieve businesscase, risicoanalyse, risicobeperkende maatregelen, sourcingcriteria en een project- en sourcingkalender.

Zo zorgen we er samen voor dat u uw doelstellingen haalt en dat uw organisatie goed presteert, nu en in de toekomst.

Ontdek hier de 6 belangrijkste ingrediënten van uw IT sourcingstrategie.

2. Selectie

Hoe selecteert u de beste partners om uw project te realiseren? Wij begeleiden u in een aantal stappen naar een goede selectie van interne en externe bronnen.

We starten altijd met een intake waarin we vaststellen of we alle informatie hebben om een goede selectieprocedure te starten. Vervolgens bepalen we de selectietactiek en een selectieplan op basis van uw wensen, eisen en verplichtingen.

Vervolgens consulteren we externe partners in de markt om te toetsen of de tactiek haalbaar is. Tot slot voeren we onze selectietactiek uit en ronden we het selectieproces af.

Wij adviseren altijd om uw interne (regie)organisatie nauw bij de selectieprocedure te betrekken. Dit zorgt voor een goede aansluiting tussen de regieorganisatie en de processen van de verschillende sourcingpartners.

Ontdek hier de 8 facetten van een goede sourcing selectie.

3. Transitie

Wanneer conform de strategie de specialistische partners zijn aangetrokken, starten we waar nodig met een nulmeting van de volledigheid en kwaliteit van uw documentatie en diensten. Deze nulmeting is cruciaal om later de resultaten van het sourcingtraject te evalueren.

Vervolgens beleggen we taken bij de verschillende partners. Zij zorgen er onder uw supervisie voor dat uw project op de gewenste manier uitgevoerd wordt.

Transities en transformaties zijn complexe trajecten met vaak ingrijpende resultaten. Wij zorgen met onze kennis en hulpmiddelen voor een optimale samenwerking tussen uw organisatie en uw partner(s).

Deze goede samenwerking is essentieel want het zorgt voor de continuïteit van de processen en het verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening meteen na de transitie en de transformatie.

Ontdek hier 8 tips voor een geslaagde transitie.

4. Operatie

Tijdens de operatiefase moet de samenwerking met uw partners zijn waarde bewijzen.

Wij helpen u de waarde te meten van de samenwerking met uw externe partners aan de hand van service levels, de bijdrage van IT aan de doelen van uw organisatie en de tevredenheid van uw klanten.

We besteden ook veel aandacht aan voortdurende verbetering op basis van de veranderende eisen van uw organisatie. Onze adviseurs helpen u graag om expliciete afspraken voor verbetering te maken.

Verder besteden we veel aandacht aan innovatie op het gebied van hardware en software, trends en ontwikkelingen, processen en disruptieve kansen, en bedreigingen. Via creatieve sessies houden we alle partners scherp om elkaars belangen te versterken.

Ontdek hier 5 tips voor een gezonde operatiefase.

Regie

Sourcing is een complex proces met verschillende partners die goed moeten samenwerken. Een goede regie van alle partners en processen is dan ook cruciaal om uw doelen te behalen. Met een goede regie zorgt u er ook voor dat alle producten en diensten (blijven) aansluiten op de behoeftes en doelstellingen van uw organisatie.

Het Sourcing Framework geeft richting aan de inrichting van uw regie, net zoals een maatpak voor de specifieke omgeving van uw organisatie. Zo biedt het Sourcing Framework bijvoorbeeld alle hulpmiddelen om een “agile regie” in te richten, maar net zoals bij een goed maatpak kan het Sourcing Framework ook meegroeien met uw organisatie. Als uw organisatie verandert dan veranderen uw regie-eisen immers ook.

Ontdek hier de 7 kenmerken van effectieve IT-regie organisaties.

Evaluatie

We evalueren de doelen uit de strategiefase in alle fasen van de sourcingcyclus. In de strategiefase evalueren we de doelen voor een solide basis in de rest van het traject. Naarmate de fasen vorderen evalueren we de kwantitatieve en kwalitatieve doelen op basis van de business case.

Wij beschikken bij DiVetro inmiddels over een uitgebreid team van sourcingspecialisten en een uitgebreide verzameling van templates en checklists om de toegevoegde waarde van de sourcing in elke fase van het project te meten. Wij slaan onze lessons learned op in een kennisdatabase. Zo leren wij voortdurend bij. Hier plukt u de vruchten van.

Onze toegevoegde waarde

Wij helpen u graag met strategisch advies en operationele ondersteuning tijdens alle fases van uw sourcing project. Onze specialisten kunnen u helpen bij het ontwikkelen van uw sourcing strategie, het uitvoeren van selectieprocedures, het doorvoeren en opvolgen van transities en transformaties en het voortdurend verbeteren, innoveren en evalueren van uw IT-dienstverlening.

DiVetro heeft meer dan dertien jaar ervaring met sourcing. Dankzij onze ervaring, branchekennis en vakkennis op het gebied van bedrijfsprocessen, ICT, aanbestedingsrecht en het verbinden van organisaties maken wij sourcing trajecten tot een succes. We hanteren de stelregel dat niet alle kennis in één persoon te verenigen is. Daarom werken wij als team samen zodat u de beste kennis en ervaring krijgt.

Wij adviseren niet alleen, wij dragen graag samen met u de verantwoordelijkheid voor de implementatie van uw sourcing project. Zo werken we samen aan het realiseren van uw beoogde doelen.

Meer leren? Volg onze

Trainingen en workshops


Mooie projecten

Tevreden klanten

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.