Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijsinstellingen moeten anticiperen op veranderende behoeften van de arbeidsmarkt, studenten en ouders. Adequate toepassing van technologie is nodig om een leven lang leren te faciliteren en daarbij optimaal op informatie te sturen.

Een leven lang grenzeloos leren, ontwikkelen en anticiperen

De wereld om ons heen verandert continu, ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. De verwachtingen van de maatschappij en de mens als individu in zijn omgeving veranderen ook. Vaak is digitalisering aanjager van veranderingen. Hoe anticipeer je als onderwijsinstelling op de omslag van de wijze van leren? Een keuze voor student gedreven transformatie is cruciaal om als onderwijsinstelling bestaansrecht te behouden.

 

Verbinden van heden met toekomst

Onderwijsinstellingen beseffen dat zij maar een deel van deze levenslange studiereis van een student faciliteren. Bij het afstuderen houdt de ontwikkeling immers niet op. De grenzen tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven vervagen; leren vindt overal en altijd plaats, afgestemd op de arbeidsmarkt die voortdurend in beweging is.

Andersom geldt dat onderwijsinstellingen ook bedrijfsmatige activiteiten uitvoeren en in die hoedanigheid ‘het bedrijfsleven’ zijn. Het verbinden van het heden met de toekomst vraagt van onderwijsinstellingen om anders te kijken naar bestaande onderwijsstructuren en verdienmodellen; van de traditionele klassikale manier van lesgeven tot de individualisering van de gevraagde kennis en competenties, maar bovenal het nog meer centraal stellen van de student.

De student wordt nog meer in staat gesteld om regie te nemen over zijn eigen studiereis op basis van zijn talent, zijn interesses, tempo en vorm. Met name in de vorm van aanbieden zien we technologie als drijfveer voor het variëren in leermethoden. Lesgeven gebeurt nog steeds traditioneel klassikaal maar ook via e-learning, in spelvorm, socratisch: vragenderwijs, via pull-mechanismen, met hulp van robots of door de leerling in de rol van leraar te plaatsen.

 

Vraaggestuurd onderwijs

Bij al deze ontwikkelingen past een vraaggestuurd aanbod van onderwijs dat studenten de mogelijkheid biedt om binnen de grenzen van de wet langs hun eigen route aan de eindtermen te voldoen. Voor een duurzame deelname aan de samenleving is het nodig om meer van buiten naar binnen te denken en leergemeenschappen te creëren die informeel leren te stimuleren. Deze vernieuwing vraagt lef om gebaande paden te verlaten, muurtjes af te breken en de nieuwe realiteit te omarmen!

In een sterk veranderende wereld waarin individualisering hand in hand gaat met technologisering, worden onderwijsinstellingen uitgedaagd om op ontwikkelingen te anticiperen. Zij leveren studenten en leerlingen af die geschikt moeten zijn voor de arbeidsmarkt, waar het volgende traject van hun reis van continue ontwikkeling begint. Technologie verandert het Onderwijs, maar ondersteunt deze ontwikkeling ook. Wij helpen onderwijsinstellingen om hierop te anticiperen, zodat ze waardevol, aantrekkelijk en onderscheidend blijven.
Mooie projecten

Tevreden klanten

DiVetro vermenigvuldigt graag haar kennis ook aan toekomstige vakgenoten. Op de Hogeschool Rotterdam hielden we een gastcollege over het plannen binnen agile projecten en het schrijven van goede Features en Stories....

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.