Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

Digitale Adoptie

Wij richten de besturing van uw ICT in en maken uw organisatie digibewust en digivaardig.

Digitale adoptie: besturing, bewustzijn en vaardigheden

Digitale adoptie gaat over de besturing van ICT en de afstemming tussen business en ICT. Digitale adoptie gaat ook over het brede bewustzijn van de waarde van informatievoorziening voor een organisatie en over de digitale vaardigheden van medewerkers. Deze bepalende componenten om de digitale mogelijkheden binnen een organisatie te benutten moeten op orde zijn:

  1. Digigovernance: besturing, monitoring en evaluatie van ICT-processen met continue afstemming tussen business en ICT
  2. Digibewustzijn: breed bewustzijn van de waarde van ICT
  3. Digivaardigheid: ontwikkeling van digitale vaardigheden

 

Digigovernance: continue afstemming tussen business en ICT

In een toenemend aantal organisaties is informatievoorziening op het hoogste niveau belegd. Het besef van waarde van data, of beter gezegd informatie, beweegt steeds meer organisaties om het voortbrengingsproces van digitale toepassingen in gezamenlijkheid te besturen: business proceseigenaren en ICT’ers samen. Zo’n stap is cruciaal om als organisatie écht te profiteren van de digitale mogelijkheden en mede daarmee de concurrentie voor te blijven.

Vrijwel elk ICT maturity model laat zien dat voor een stijging van het volwassenheidsniveau van de informatievoorziening de besturing van voortbrengingsprocessen van digitale voorzieningen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau belegd is. Op die manier kunnen we het volwassenheidsniveau van de informatievoorziening laten stijgen.

Dat betekent dat besluitvorming rondom ICT-voortbrenging samen met proceseigenaren genomen wordt en omgekeerd dat ‘de business’ al in de eerste ideevorming voor procesverbetering ICT-deskundigen betrekt. Volwassenheid uit zich dan concreet in het vroegtijdig betrekken van ICT’ers bij nieuwe business initiatieven, het goed benutten van de ICT-servicedesk en het gezamenlijk managen van projectportfolio en wijzigingen.

 

Digibewustzijn

Ideeën om processen te verbeteren en daarmee de klanttevredenheid te vergroten, zijn meestal al tijden bekend bij de medewerkers in de dagelijkse operatie. Zij hebben echter niet altijd weet van de digitale mogelijkheden om deze ideeën te realiseren. In de praktijk zien we dat hele stappen in processen kunnen worden overgeslagen door ze te automatiseren. Ook zien we dat veel informatie in applicaties onvoldoende gebruikt wordt. Door informatie beter te benutten en handmatig werk te voorkomen, kunnen medewerkers klanten beter en sneller helpen. Zeer frequente samenwerking tussen processpecialisten en ICT’ers levert een organisatie nieuwe waarde op. Het product van die samenwerking noemen we digibewustzijn. In deze samenwerking zien we de angst voor ICT in het dagelijks gebruik en de angst voor het verlies van banen door een hogere automatiseringsgraad als sneeuw voor de zon verdwijnen. De continuïteit van de onderneming is immers direct verbonden aan de mate waarin de onderneming haar klanten weet te vinden en te bewegen om voor haar te kiezen. Voor medewerkers die daar dagelijks mee bezig zijn, is in onze ogen altijd werk.

Digivaardigheid

In de samenleving zien we een toenemende kloof tussen mensen die de moderne digitale tijd omarmen en mensen die nooit hebben geleerd om met computers, tablets, smartphones en andere apparaten om te gaan. Ook al maakt 95% van de beroepsbevolking dagelijks gebruik van internet en verricht 75% van de medewerkers in een bedrijf het werk met behulp van een computer, dit betekent niet dat de digitale vaardigheden van de medewerkers altijd optimaal zijn.

Verder geeft 55% van de beroepsbevolking aan over meer dan de basisvaardigheden voor computergebruik te bezitten. Dat betekent dus dat maar liefst 45% slechts over basisvaardigheden of minder beschikt. Onze observatie is dat dit percentage in organisaties sterk fluctueert. Veel digivaardigen vinden dat de mensen die liever niet met computers werken zich maar moeten aanpassen. 

Een veel gehoord geluid is dat wanneer mensen online een paar schoenen kunnen bestellen, ze dan ook een elektronisch patiëntendossier moeten kunnen bijwerken. Wij hebben in de praktijk gezien dat deze houding de kloof alleen maar groter maakt, omdat het echte probleem genegeerd wordt. Het echte probleem is namelijk dat deze mensen niet goed geleerd hebben hoe ze informatie moeten verwerken.  

Zij hebben een stimulans nodig en moeten hun digitale vaardigheden kunnen opdoen in een veilige omgeving waarin ze informatie leren verwerken, de angst verliezen om een foute handeling op een computer te maken, ondersteuningsvragen durven stellen en routine in computergebruik opbouwen. Samen met partners ontwikkelen wij programma’s waarin we digitale vaardigheden aanbieden op verschillende tempo’s en voor verschillende werk- en denkniveaus, zodat vrijwel iedereen digitale vaardigheden kan leren. Vanuit die digivaardigheid is de stap naar digibewustzijn veel minder groot.  

Wanneer uw organisatie digivaardig en digibewust is begeleiden we u graag bij de digitale optimalisatie van uw organisatie.

Mooie projecten

Tevreden klanten

We zien grote mogelijkheden voor technologie om patiënten en cliënten meer regie te geven en efficiënter om te gaan met financiën, medicatie, hulpmiddelen en personeel. Om van die mogelijkheden te profiteren is professionele informatievoorziening nodig. Met onze aanpak voor versnelling van de Digitale Vooruitgang helpen we organisaties de besturing, voortbrengingsprocessen, leveranciersmanagement, architectuur, security en privacy op orde brengen, zodat innovatie sneller, effectiever en efficiënter kan worden geïntegreerd. Technologie levert dan de beloofde waarde voor de zorg in Nederland, waardoor deze bij de beste van de wereld blijft horen. ...

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.