Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

Zorg

Zorg

Cliënten nemen meer en meer de regie over hun eigen zorgplan, medewerkers staan onder druk om goede zorg te leveren en tegelijkertijd efficiënter te werken. Met de waardevolle inzet van de juiste technologie is het mogelijk om meer op informatie te sturen en administratieve processen te vereenvoudigen en te digitaliseren.

Zorg kan altijd beter!

De gezondheidszorg in Nederland staat internationaal goed aangeschreven, toch vindt vrijwel elke zorgprofessional dat het nog beter kan. Dat motto is van toepassing op veel aspecten, zoals de organisatie, communicatie, financiering, samenwerking in de keten, inzet van behandelingen, geneesmiddelen, hulpmiddelen en personeel. Technologie wordt vaak genoemd als een katalysator voor verbeteringen. Dat is ook onze visie, maar dat gaat zeker niet vanzelf en vraagt veel inzet van de organisatie als geheel. Daarom starten we onze opdrachten altijd eerst met focus op het doel. Antwoord op onze vragen hierover moeten niet van de afdeling ICT komen, maar van de procesverantwoordelijken. Om technologie effectief en efficiënt in te zetten zijn in de besturing, het voortbrengingsproces en de adoptie van die technologie vaak grote stappen nodig. Wij helpen organisaties om die stappen systematisch en met draagvlak te zetten met direct merkbare verbeteringen.

 

Nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe risico’s

Ontwikkelingen als persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), e-health, robotica, domotica, Internet of Things, AI en informatiesturing zijn in opkomst binnen de gezondheidszorg. Op basis van demo’s op beurzen en kleinschalige pilots zijn zorgprofessionals van hoog tot laag in zorgorganisaties enthousiast gemaakt om deze nieuwe mogelijkheden te verkennen en in te voeren. Dan volgt in de praktijk vaak een lange weg om die technologie goed te benutten.

De integratie met bestaande informatievoorziening en infrastructuur is niet gemakkelijk te realiseren. De nieuwe technologische mogelijkheden veroorzaken daarnaast vaak een kettingreactie aan activiteiten die nodig zijn om echt meerwaarde voor cliënten te creëren. Het lijken wel ijsbergen, waarvan het topje voor iedereen duidelijk en zichtbaar is, maar waarvoor ‘onder water’ heel veel moet gebeuren. Dat bewustzijn/draagvlak moet veel meer gezamenlijk worden ontwikkeld, waardoor het tempo van de invoering van nieuwe technologie gesynchroniseerd wordt met de verandermogelijkheden van de organisatie als geheel.

Lange tijd is ICT als een kostenpost behandeld en zijn de baten van investeringen in digitalisering buiten beschouwing gelaten. Veel zorgorganisaties kampen daardoor met achterstanden in technologie en een tekort aan ICT’ers met kennis over de laatste stand der techniek. Dit alles heeft er toe geleid dat er een enorme werkvoorraad is ontstaan dat verwerkt moet worden door een te kleine groep mensen, alsof de inhoud van een stuwmeer door een dun rietje moet worden geperst. Deze situatie veroorzaakt bovendien risico’s op het gebied van compliancy, privacy en informatiebeveiliging. Met onze aanpak voor Digitale Versnelling kan de integratie van nieuwe mogelijkheden in de bestaande informatievoorziening stapsgewijs worden gerealiseerd. Daarmee helpen we concreet mee om zo snel mogelijk van de nieuwe mogelijkheden te profiteren en met technologie waarde voor de zorg te creëren waardoor deze bij de beste van de wereld blijft horen.

Welke uitdagingen kunnen we samen met u aanpakken?

Doorloopsnelheid

Door focus aan te brengen, proceseigenaren te betrekken in de prioritering, het voortbrengingsproces te stroomlijnen en leveranciersmanagement op orde te brengen, kunnen organisaties implementaties van technologie versnellen en zo beter inspelen op ontwikkelingen.

Wendbaarheid

Door vernieuwingen in kleinere stappen te realiseren in continue samenwerking met gebruikers maken we de organisatie digivaardiger.  Door applicaties te moderniseren en beter te integreren kan de beschikbare data beter ontsloten en benut worden. Daarmee kan sneller worden ingespeeld op marktontwikkelingen, wensen van medewerkers, cliënten en patiënten en veranderende wet- en regelgeving.

Innovatie-integratie

De huidige applicaties zijn vaak maar beperkt in staat om te koppelen met innovatieve toepassingen. Nieuwe toepassingen gaan uit van moderne uitwisselingsstandaarden, terwijl veel bestaande applicaties in de zorg nog ‘s nachts data uitwisselen via een database. Wij helpen uw architectuur te moderniseren, zodat data wel realtime wordt uitgewisseld. Daarmee kunnen ook toepassingen als e-health, zorgdomotica en robotica gerichter en waardevoller worden ingezet.

Personeelstekorten

Vrijwel al onze klanten benoemen het structurele personeelstekort op dit moment, maar vooral naar de toekomst toe, als hun grootste uitdaging.  Wij zien grote mogelijkheden voor de structurele inzet van e-health, toezichthoudende domotica, spraakassistenten en zelfs robots. Een veel effectievere stap zien we echter in het veel simpeler maken van applicaties. Zorgprofessionals hebben voor hun werk vaak maar een heel klein deel van de functionaliteit van applicaties nodig.

Via rolgebaseerde apps kan precies die functionaliteit worden ontsloten, waardoor zorgprofessionals gemiddeld 5 tot 10 minuten administratietijd per behandeling kunnen besparen. Dat zijn uren per dag besparing per zorgprofessional, ofwel vele FTE’s per zorginstelling. Zo’n aanpak maakt bovendien de kwaliteit van de registratie beter, bespaart de zorgprofessional veel frustratie door gemiste productiviteit en verhoogt dus het werkplezier.

Kostenbesparingen

Omdat er een stuwmeer aan activiteiten moet worden verwerkt door een kleine groep van beheerders, is er in veel zorginstellingen te weinig tijd om de kwaliteit en actualiteit van ICT-beheer op peil te houden. Contractbeheer is vaak onvoldoende geregeld. We zien incompliancy op het gebied van licenties waardoor soms grote claims moeten worden afgekocht, dure telefonie-abonnementen die eindeloos doorlopen, elkaar in de weg lopende leveranciers en grote afhankelijkheid van diezelfde leveranciers. Wij kunnen hierin snel orde op zaken brengen en onze inzet in korte tijd voor u in veelvoud terugverdienen.

Groeiende informatieveiligheid

Met adequaat en pragmatisch beleid, effectieve maatregelen, informatiebeveiliging en het beleggen van privacybescherming op de juiste plaatsen in de organisatie helpen we risico’s beter te beheersen.

Technologie is van toenemend belang om de zorg nog beter te maken. We zien grote mogelijkheden voor technologie om patiënten en cliënten meer regie te geven. Ook biedt technologie in de zorg veel kansen om efficiënter om te gaan met financiën, medicatie, hulpmiddelen en personeel. Om van die mogelijkheden te profiteren is een professionele informatievoorziening nodig.
Met onze aanpak voor versnelling van de Digitale Vooruitgang helpen we organisaties de besturing, voortbrengingsprocessen, leveranciersmanagement, architectuur, security en privacy op orde brengen, zodat innovatie sneller, effectiever en efficiënter kan worden geïntegreerd. Technologie levert dan de beloofde waarde voor de zorg in Nederland, waardoor deze bij de beste van de wereld blijft horen.
Mooie projecten

Tevreden klanten

Kwaliteit is een kernwaarde van DiVetro. DiVetro heeft het ISO9001-certificaat behaald. We leggen je graag uit waarom we daarvoor hebben gekozen, wat onze aanpak was, wat het voor ons betekent en ook hoe we andere organisaties hiermee kunnen helpen....

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.