Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

Digitale Optimalisatie

Zet samen met ons vervolgstappen in uw digitale reis.

Waardevolle vernieuwing hand in hand met de vernieuwing van het digitale fundament

Veel organisaties hebben de wens om in een ‘doe-stand’ te komen en te blijven. Ontwikkelingen als ‘lean’ en ‘agile’ hebben gemeen dat zij resultaten voor de klant centraal zetten en elke vorm van verspilling proberen uit te bannen. Ook wij vinden dat goede uitgangspunten, maar we zien daarnaast een verantwoordelijkheid om vooruit te kijken. Organisaties ontkomen er niet aan om te blijven investeren in een goed digitaal fundament. Het ICT-landschap moet toekomstvast blijven.

Geen (in- of externe) klant vraagt letterlijk om generieke ICT-componenten zoals een integratielaag, netwerktechnologie of ontwikkelplatform te verbeteren. Toch is dit nodig om adequate diensten te leveren. De kunst is om waardevolle vernieuwingen voor de klant hand in hand te laten gaan met het verbeteren van die generieke componenten, maar ook uw voortbrengingsprocessen, architectuur en uw applicatielandschap. Dat is wat wij verstaan onder digitale optimalisatie.

 

Essentiële elementen in digitale optimalisatie

Met het begrip ‘optimalisatie’ duiden we de stappen aan die de voortbrengingsketen van eerste ideevorming tot en met exploitatie versnellen en betrouwbaarder maken.

We zien hierin drie concrete stappen:

  1. Vorming van gebalanceerde digitale voortbrengingsketens
  2. Nastreven van toekomstbestendige architectuur
  3. Migreren van applicaties naar hoogst mogelijke cloudvorm

Gebalanceerde digitale voortbrengingsketens

Wij zijn sterke voorstanders van de vorming van blijvende voortbrengingsketens in de vorm van multidisciplinaire teams waarin medewerkers met een heldere visie op procesverbetering samenwerken met ICT’ers op vrijwel dagelijkse basis. Die ketens kunnen het beste worden gevormd langs bedrijfsfuncties die producten of diensten leveren aan een eindklant of een medewerker, bijvoorbeeld de dienst die de gehele ‘reis’ van een klant faciliteert, van eerste interesse, het afnemen van diensten tot en met het afscheid. Ditzelfde geldt voor een ‘medewerkersreis’ van oriëntatie op een vakgebied, via werving, selectie, indiensttreding, training, werken, carrière maken tot en met afscheid (andere baan, pensioen). Door digitale ketens voor zo’n reis te organiseren, werken alle betrokkenen in dienst van een duidelijk organisatiedoel.

 

Daarmee zijn we er echter nog niet…

Binnen zo’n keten is het balanceren van belangen zeer belangrijk. Dat begint bij het inventariseren van de gebruikersbehoeften: welke behoefte heeft de grootste waarde voor de organisatie en krijgt voorrang boven een andere behoefte? Vervolgens zien we dat binnen zo’n team de ontwikkelaars nieuw ontwikkelde of aangekochte oplossingen het liefst zo snel mogelijk in productie willen brengen, zodat ze aan de volgende uitdaging kunnen beginnen. Dat belang staat weer op gespannen voet met het belang van beheerders die elke vernieuwing beheerst willen integreren en daarom allerlei eisen stellen die de kans op verstoring zo klein mogelijk maken. Daarnaast bestaan er tussen de ketens en teams vaak afhankelijkheden, waardoor de wensen ten aanzien van inhoud en planning sterk kunnen verschillen. Ook die belangen, eisen en wensen moeten met elkaar in balans worden gebracht. Wij stellen graag onze ervaring ter beschikking om die voortbrengingsketens in balans samen te stellen en vervolgens stapsgewijs te balanceren.

Toekomstbestendige architectuur

Informatievoorziening is sterk in beweging en ontwikkelingen aan zowel de kant van de technologie als de kant van de business volgen elkaar snel op. Dat maakt het onmogelijk om meerdere jaren vooruit een gedetailleerd beeld te geven van het toekomstige ICT-landschap. Toch is het goed mogelijk om richting te geven aan de architectuur die de organisatie nodig heeft.

We weten welke bedrijfsfuncties een organisatie over een aantal jaren vrijwel zeker nog nodig heeft en daarmee kunnen we ook een groot deel van het type applicaties voorspellen. Ook kunnen we een aantal generieke ontwerpprincipes vastleggen, waarmee we bij de ontwikkeling of selectie van nieuwe oplossingen rekening kunnen houden, zodat vernieuwing steeds sneller gaat, informatie tussen applicaties kan worden uitgewisseld, beheer en onderhoud snel en zeker kan plaatsvinden, data beter te benutten is en privacy- en security-aspecten geborgd zijn.

Migreren van applicaties naar de hoogste cloudvorm

Digitale optimalisatie gaat ook over het automatiseren van handmatig werk. Hoe minder een organisatie nog zelf hoeft na te denken over de technologie die nodig is om de beschikbaarheid, performance en veiligheid van een applicatie te garanderen, hoe meer de organisatie zich kan richten op het hogere doel om producten en diensten te leveren die aansluiten op de behoefte van de klant. SaaS-applicaties vertegenwoordigen de hoogst haalbare cloudvorm, maar deze zijn lang niet altijd beschikbaar. Veelal is het wel mogelijk om applicaties geschikt te maken voor platforms waarin het technisch beheer grotendeels is geautomatiseerd. Zo’n platform kan als dienst worden afgenomen bij een wereldwijd actieve publieke aanbieder zoals Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure of Google, maar er zijn ook steeds meer Nederlandse aanbieders die soortgelijke platforms aanbieden, waarop de faciliteiten snel en grotendeels geautomatiseerd kunnen worden afgenomen. Wij helpen organisaties de mogelijkheden per groep van applicaties te inventariseren en helpen u om leveranciers te vinden die zo’n platform kunnen aanbieden, al dan niet met bijbehorende diensten om deze platforms slim in te richten, aan te sluiten op uw architectuur en ervoor te zorgen dat u ook op financieel gebied het gebruik van zulke platforms optimaliseert.

Wilt u verder blijven innoveren? Wij helpen u graag met de integratie van continue innovatie binnen uw organisatie.

Mooie projecten

Tevreden klanten

We zien grote mogelijkheden voor technologie om patiënten en cliënten meer regie te geven en efficiënter om te gaan met financiën, medicatie, hulpmiddelen en personeel. Om van die mogelijkheden te profiteren is professionele informatievoorziening nodig. Met onze aanpak voor versnelling van de Digitale Vooruitgang helpen we organisaties de besturing, voortbrengingsprocessen, leveranciersmanagement, architectuur, security en privacy op orde brengen, zodat innovatie sneller, effectiever en efficiënter kan worden geïntegreerd. Technologie levert dan de beloofde waarde voor de zorg in Nederland, waardoor deze bij de beste van de wereld blijft horen. ...

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.