Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

Professioneel Digitaal Fundament

Digitalisering start met een professioneel voortbrengingsproces als fundament.

Grote verschillen in gereedheid van organisaties voor digitale transformatie

We zien grote verschillen tussen organisaties in bewustwording van het belang van informatievoorziening. We zijn actief in organisaties waarin de online interactie met klanten de basis is voor vele processen en digitalisering het kloppende hart vormt, maar ook in organisaties waarin de ICT jarenlang is verwaarloosd.

In dit hele spectrum zien we dat de behoefte aan betere informatievoorziening altijd groter is dan de organisatie in capaciteit en budget aankan. Het maakt duidelijk dat wendbaarheid, snelheid en adoptie van digitalisering in combinatie met toekomstbestendigheid, robuustheid en veiligheid in vrijwel alle organisaties een grote uitdaging vormen. Om daar grip op te krijgen is een professioneel fundament nodig.

Zonder dat professioneel fundament kan van de business niet worden verwacht dat zij hun informatiebehoefte goed kunnen formuleren en in staat zijn die behoeften te prioriteren. Zonder die basis kan van de ICT-afdeling niet worden verwacht dat zij oplossingen leveren die aansluiten op die behoefte. Dat is dan ook wat wij onder een professioneel fundament verstaan: het voortbrengingsproces van ICT-oplossingen moet als een naadloze keten functioneren.

Randvoorwaarden voor een naadloos voortbrengingsproces

Het voortbrengingsproces van ICT-oplossingen zou als een keten moeten functioneren. Het is van groot belang dat digitale producten en diensten naadloos aansluiten bij de actuele wensen van de organisatie. De randvoorwaarden daarvoor worden bepaald door een groot aantal aspecten. Denk daarbij aan goede besturing, brede betrokkenheid van de organisatie, adequate processen, voldoende financiële middelen en kundige medewerkers. Ook is het belangrijk dat er breed gedragen, objectieve sourcing-afwegingen voor de organisatie zijn gemaakt. Dat wil zeggen dat expliciet is gemaakt welke activiteiten voor de organisatie strategisch van aard zijn en welke activiteiten beter in samenwerking met marktpartijen kunnen worden uitgevoerd.

 

Digitaal fundament in drie stappen

We realiseren een professioneel digitaal fundament in drie stappen:

  1. We voeren een contextanalyse uit.
  2. We bepalen de beste strategie en verbeterplannen.
  3. We brengen de basis op orde.

Stip op de horizon

Als eerste stap maken we een contextanalyse waarin we de huidige en gewenste situatie beschrijven en vaststellen welke verbeteringen nodig zijn. Op basis van die contextanalyse beschrijven we een duidelijke stip-op-de-horizon, stellen we een strategie en verbeterplannen op en ontwikkelen we een sourcing strategie. Ook leggen we vast hoe regie zou moeten worden gevoerd over het geheel van activiteiten en diensten.

 

Inrichten van soepele werkstromen

In de voortbrenging van digitale oplossingen moet het proces als een soepele werkstroom verlopen. In traditionele omgevingen geldt dat onder andere voor de hoofdprocessen informatiemanagement, project portfoliomanagement, servicemanagement en architectuur. In agile omgevingen zijn deze processen doorgaans in multidisciplinaire teams ingebed en ligt de uitdaging meer in de samenwerking, prioritering, standaardisatie en planning over teams heen.

Volwassen voortbrengingsprocessen

In zowel traditionele als agile omgevingen kan de volwassenheid van de voortbrengingsprocessen objectief worden gemeten met behulp van handige tooling. In de visie en strategie stellen we vast welk volwassenheidsniveau benodigd is om de doelstellingen van de visie te realiseren. De eerste stap in de versnelling van de digitalisering is om de volwassenheid van ICT-voortbrengingsprocessen in een passend tempo naar het benodigde niveau te brengen. In onze visie kan de volwassenheid niet groeien zonder betrokkenheid van directie, management, proceseigenaren, maar ook niet zonder het commitment van alle ICT-medewerkers en inschakeling van experts in de markt.

 

Elke verbeterstap moet van waarde zijn voor de business

In onze visie moet elke verbeterstap waarde toevoegen aan de organisatie. Dit uitgangspunt levert gezonde discussies op in activiteiten ten behoeve van procesverbetering. Procesverbetering is nooit een doel op zich. Het gaat om de waarde van die verbetering voor de organisatie. Door een procesverbetering op een een concreet product of dienst toe te passen, demonstreren we de waarde ervan en worden afdelingen getriggerd om dergelijke goede voorbeelden op te volgen. In deze mechanismen coachen en begeleiden we organisaties naar een hoger volwassenheidsniveau.

Wanneer we het professioneel digitaal fundament op orde hebben begeleiden we u bij de digitale adoptie binnen uw organisatie. We richten de besturing van uw ICT in en maken uw organisatie digibewust en digivaardig.

Mooie projecten

Tevreden klanten

We zien grote mogelijkheden voor technologie om patiënten en cliënten meer regie te geven en efficiënter om te gaan met financiën, medicatie, hulpmiddelen en personeel. Om van die mogelijkheden te profiteren is professionele informatievoorziening nodig. Met onze aanpak voor versnelling van de Digitale Vooruitgang helpen we organisaties de besturing, voortbrengingsprocessen, leveranciersmanagement, architectuur, security en privacy op orde brengen, zodat innovatie sneller, effectiever en efficiënter kan worden geïntegreerd. Technologie levert dan de beloofde waarde voor de zorg in Nederland, waardoor deze bij de beste van de wereld blijft horen. ...

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.