Lente Podcast

Luister onze Podcast

Download onze shownotes De mens maakt technologie, en de technologie maakt de mens. We hebben enorme macht over onze wereld gekregen door technologie, en zijn er vaak van afhankelijk. Hoe gemakkelijk we technologie gebruiken in ons dagelijks leven is bepalend voor ons succes in werk en leven. In deze aflevering......

Download onze shownotes Digitale transformatie is de verandering van processen, bedrijven en hele sectoren die mogelijk gemaakt wordt door informatisering en digitalisering. Hierbij wordt informatie minder tijds- en plaats gebonden, en kunnen mensen daarop op andere manieren samenwerken. Deze verandering wordt gedreven vanuit de technologische innovatie, en verandert de aard......