Lente Podcast

Luister onze Podcast

In deze aflevering kijken we naar de cultuur van start-ups en disruptie die vaak geassocieerd wordt met het thema Digitale Transformatie. We bekijken hoe bestaande organisaties van start-ups kunnen leren. Als je deze inzichten toepast op je bedrijf, dan hoeft innovatie niet meteen een radicale koersverandering voor het hele bedrijf te zijn. We......

Download de show notes In deze aflevering geven we een recensie van het boek Leading Digital van George Westerman, Didier Bonnet en Andrew McAfee. Het boek is gericht op leiders die met de digitale transformatie van hun organisatie beginnen, en zich willen oriënteren op deze organisatieverandering. Download de show notes......

Download de show notes Dankzij de digitale transformatie van de samenleving is er een nieuw type bedrijf mogelijk. De exponentiële organisatie. Onder andere Uber en AirBnB zijn hier voorbeelden van.  In deze aflevering vertellen we in tien korte hoofdstukjes het verhaal van twee fictieve consultancybedrijven. Ze worden tegelijk opgericht en......

Download de show notes Wat is digitale vaardigheid, en waarom is het belangrijk? Digitale vaardigheid betekent zoveel als in staat zijn om met behulp van digitale techniek zoals computers en smartphones te doen wat je wilt in je dagelijkse bestaan. Als je je dagelijkse zaken allemaal digitaal kan doen en daar......

Download onze shownotes De mens maakt technologie, en de technologie maakt de mens. We hebben enorme macht over onze wereld gekregen door technologie, en zijn er vaak van afhankelijk. Hoe gemakkelijk we technologie gebruiken in ons dagelijks leven is bepalend voor ons succes in werk en leven. In deze aflevering......

Download onze shownotes Digitale transformatie is de verandering van processen, bedrijven en hele sectoren die mogelijk gemaakt wordt door informatisering en digitalisering. Hierbij wordt informatie minder tijds- en plaats gebonden, en kunnen mensen daarop op andere manieren samenwerken. Deze verandering wordt gedreven vanuit de technologische innovatie, en verandert de aard......