Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

DiVetro organiseerde Analyse bootcamp over features

Niek Rooks

Op vrijdag 30 maart – Goede Vrijdag – organiseerden we met het analyseteam van DiVetro onze zesde jaarlijkse Analyse bootcamp. Het was meteen ook de eerste interne bootcamp in ons nieuwe pand in Driebergen-Rijsenburg.

Waar we vorig jaar stilstonden bij algemene presentatievaardigheden en de eigenschappen van een goede presentatie behandelden we dit jaar een meer inhoudelijk topic: features.

Tijdens onze gebruikelijke analysemeetings stelden we immers vast dat er nog wel wat vragen zijn rond dit onderwerp, bijvoorbeeld:

 • Wat verstaan onze klanten onder features?
 • Wat verstaan we binnen DiVetro onder features?
 • Welk doel hebben features en welke rol spelen ze binnen productmanagement en waar past het in het grotere plaatje?
 • Welke rol heeft een analist in het bedenken en uitwerken van een feature?

Genoeg stof tot nadenken om er een volle dag mee aan de slag te gaan! Hieronder leest u meer over het verloop van deze bootcamp en onze eerste bevindingen.

Beginnen bij het begin: de context van features

Ons bootcamp-programma trapte af met een stuk context rond het begrip ‘features’. We zien het begrip immers al langer in de literatuur en in onze opdrachten. Zo werkten we bij RUP-trajecten in de jaren ‘90 al needs en features uit binnen het visiedocument.

Tegenwoordig zien we bij een framework als SAFe dat features ook naast epics, capabilities, enablers & stories worden gebruikt. Wist u bijvoorbeeld dat Scrum epic gebruikt voor wat binnen SAFe een feature is?

Daarnaast kent Scrum nog themes en stories. We komen op het gebied van epics en features ook mengvormen tegen waar de gemelde definities door elkaar gebruikt worden.

Werkvormen: 3 werkgroepen met een eigen onderwerp

Na de inleiding vormden we 3 groepen die elk met een eigen onderwerp aan de slag gingen, namelijk:

 • de definitie van een feature,
 • de funnel (het life cycle management / het voortbrengingsproces) en
 • de rol van de analist bij het opstellen van features, epics en themes.

Deze onderwerpen werden vervolgens in meerdere sessies uitgediept en gepresenteerd aan de collega’s. Zo konden de tussenresultaten door alle groepen worden meegenomen in het vervolg van de dag. Dit hield ons scherp, het stelde ons in staat om van elkaar te leren en om ons als Analyseteam van DiVetro een gezamenlijk begrip rond het features en productmanagement te vormen.

Onze eerste bevindingen over features

Welke belangrijke bevindingen en conclusies nemen we mee na deze bootcamp?

 • Er bestaan een hoop verschillen in het gebruik van de term ‘features’.
 • We zien een hoop onbekendheid en vragen bij onze klanten.
 • Het concept en middel zijn feitelijk common sense, altijd bruikbaar en bovendien is het zeker breder dan alleen IT.
 • Features stellen je in staat om zaken in hiërarchie/samenhang uit te werken en aan elkaar te relateren.
 • Het is duidelijker geworden hoe analisten en features zich tot elkaar verhouden en hoe wij onze klanten kunnen helpen met:
  • een heldere definitie van features,
  • een ingericht Kanban-bord voor funnel / life cycle management met per status een heldere toelichting en een concrete “Definition of Done”,
  • een goede template – inclusief guideline – voor het schrijven van een goede feature,
  • een rolbeschrijving van de analist, inclusief de relatie met andere rollen, voor meer duidelijkheid over de samenwerking in de keten en wie doet wat.

Wordt vervolgd…

Aan het einde van de kennissessie besloten we de koe meteen bij de horens te vatten en alvast volgende actiepunten door te voeren:

 • een artikel schrijven over de spraakverwarring tussen epic, features en themes,
 • een presentatie maken over epics, features, themes en het gebruik ervan om bij klanten of externe intervisiesessies te kunnen houden,
 • een Kanban-bord uitwerken met toelichting en een concrete checklist / state cards (Definition of Done)

Maar er volgt ongetwijfeld meer!

Heeft u vragen of interesse in een kennissessie of bootcamp?

Kennisdeling is en blijft een cruciale pijler bij DiVetro; wij delen onze kennis graag met interne medewerkers en externe belangstellenden. Heeft u interesse in een kennissessie of wilt u extra informatie over ons bootcamp concept? Stel hieronder uw vraag of neem contact met ons op via info@divetro.nl of +31 (0) 88 000 54 00!

Niek Rooks is een senior project- en programmamanager en partner van DiVetro. Hij heeft 18 jaar IT ervaring en is (mede)oprichter van de Analyse propositie binnen DiVetro.

Niek heeft binnen meerdere programma’s en projecten bij verschillende klanten aandacht gehad voor het professionaliseren van het voortbrengingsproces, waaruit de propositiegedachte is ontstaan.

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

 • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.