Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

Digitale Vooruitgang

De waarde(ring) van een organisatie is direct verbonden aan de kwaliteit waarmee zij op informatie stuurt. Digitalisering gaat over de professionalisering die organisaties daarvoor in de breedte moeten doormaken.

Informatie: het belangrijkste ingrediënt voor toegevoegde waarde

Ambitieuze organisaties willen de dienstverlening aan hun klanten continu verbeteren. Zij zetten hun klant centraal. De mogelijkheden in de informatievoorziening groeien exponentieel en daarmee ook de kansen om uw ambitie te verwezenlijken. Hoe beter organisaties hun klanten en medewerkers kennen, des te beter zij kunnen formuleren wat nodig is om verdere verbeterstappen te zetten. Die verbeterstappen omvatten onder andere het verzamelen van accurate informatie over klanten en hun behoeften, maar ook informatie over verbetermogelijkheden in klantprocessen en ondersteunende processen. Elk proces moet (business) waarde toevoegen voor de eindklant. Om dat te doen is informatie één van de belangrijkste ingrediënten.

 

Oude businessmodellen staan onder druk

De laatste twintig jaar heeft de focus op informatie complete businessmodellen veranderd en markten op zijn kop gezet. Organisaties die hun klanten goed kennen en snel kunnen inspelen op veranderende behoeften realiseren in korte tijd een grote voorsprong op de traditionele spelers in zo’n markt. Deze natuurwet is uiteraard van toepassing op commerciële markten, maar is de komende jaren ook van grote invloed op de ontwikkeling van zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, nutsbedrijven en overheden.

 

Informatie is voor alle markten cruciaal

Retail, hospitality, logistiek en zakelijke dienstverlening zijn de snelst veranderende markten. In deze markten staat de klant van nature centraal en hebben marktverschuivingen en faillissementen duidelijk gemaakt hoe belangrijk klantfocus en snel inspelen op marktomstandigheden is. Kennis en ervaring die we opdoen in die markten passen we ook toe op zorg, onderwijs, nutsbedrijven en overheid. In deze markten is consumentenemancipatie een zeer belangrijke trend.

Via politiek en media wordt de ontevredenheid van de klant in de hoedanigheid van burger, bedrijf, patiënt, cliënt, student of gebruiker uitvergroot, waardoor organisaties worden gedwongen tot marktconforme normen voor dienstverlening in relatie tot belastinggeld, zorgkosten, collegegeld en vastrechtkosten. Kortom, informatie is voor alle branches cruciaal. Deze paradigmaverschuiving wordt algemeen aangeduid als de digitale transformatie.

 

Methode voor versneld realiseren van digitale ambities

Op basis van onze ervaring bij 80 organisaties in diverse branches hebben we een aanpak ontwikkeld om digitale ambities versneld te realiseren. Daarbij houden we maximaal rekening met de inspanningen die organisaties al gedaan hebben. We starten altijd met een contextanalyse van de huidige en gewenste situatie en helpen mee om in een zo kort mogelijke tijd een stabiele basis te creëren die als springplank kan dienen om de digitalisering organisatiebreed te adopteren. Die stap is immers cruciaal om in de visie, strategie en processen van een organisatie betrokkenheid en draagvlak te creëren voor de noodzakelijke veranderingen. Terwijl de organisatie in de breedte meedoet in de digitale transformatie, wordt gewerkt aan verdere optimalisatie. De dienstverlening wordt dan stapsgewijs vernieuwd en verbeterd. Deze verbeterpunten worden aangepakt in 4 stappen:

  1. Professioneel digitaal fundament: Om digitalisering te versnellen is een professioneel fundament nodig waarin vernieuwing en continuïteit in balans zijn. We bepalen uw situatie, behoeften en prioriteiten en helpen u afwegen welke activiteiten u laat uitvoeren en welke u zelf blijft doen.
  2. Digitale adoptie: Wij helpen organisaties om de besturing van digitale voortbrengingsprocessen in te richten en het digi-bewustzijn op peil te brengen. We helpen ook om digitale vaardigheden van medewerkers op het gewenste niveau te brengen.
  3. Digitale optimalisatie: Digitalisering is nooit klaar, omdat informatievoorziening elke dag aandacht nodig heeft om te blijven aansluiten op de eisen en wensen van de organisatie. We helpen organisaties om al lerende en evaluerende digitale hulpmiddelen te verbeteren en toekomstbestendiger te maken.
  4. Continue innovatie-integratie: Wij helpen u om de beste methodes te selecteren en te implementeren en tegelijkertijd een toekomstbestendige architectuur te realiseren. Wij helpen de randvoorwaarden te creëren om innovatie voortdurend en snel te integreren.
Mooie projecten

Tevreden klanten

We zien grote mogelijkheden voor technologie om patiënten en cliënten meer regie te geven en efficiënter om te gaan met financiën, medicatie, hulpmiddelen en personeel. Om van die mogelijkheden te profiteren is professionele informatievoorziening nodig. Met onze aanpak voor versnelling van de Digitale Vooruitgang helpen we organisaties de besturing, voortbrengingsprocessen, leveranciersmanagement, architectuur, security en privacy op orde brengen, zodat innovatie sneller, effectiever en efficiënter kan worden geïntegreerd. Technologie levert dan de beloofde waarde voor de zorg in Nederland, waardoor deze bij de beste van de wereld blijft horen. ...

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.