Digitale Transformatie

Digitale Transformatie

Download onze shownotes

Digitale transformatie is de verandering van processen, bedrijven en hele sectoren die mogelijk gemaakt wordt door informatisering en digitalisering. Hierbij wordt informatie minder tijds- en plaats gebonden, en kunnen mensen daarop op andere manieren samenwerken.

Deze verandering wordt gedreven vanuit de technologische innovatie, en verandert de aard van ons werk en de manier waarop we samenwerken. Bijvoorbeeld het bestellen van een taxi gaat nu veel makkelijker via een app dan via een taxicentrale, en daardoor verandert of verdwijnt deze organisatievorm.

Soms digitaliseren bedrijven wel bepaalde processen, maar maken ze nog niet de stap om te transformeren, de manier waarop ze werken verandert dat weinig.
Digitaal vaardige mensen gedijen goed bij en na een digitale transformatie. Voor digibeten is dit veel moeilijker. In de volgende aflevering kijken we naar hoe organisaties hier mee om kunnen gaan.

Download onze shownotes
Bekijk al onze podcasts!

Geen reactie's

Geef een reactie