Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

DiVetro-conferentie om samen toekomstplannen te maken

Op de laatste dag van november organiseerden we ter voorbereiding op het jaar 2019 onze interne DiVetro-conferentie. Een bijeenkomst van een dag waarin we met alle collega’s onze toekomstplannen vormgaven. Die toekomstplannen omvatten een breed aantal onderwerpen zoals onze marktbenadering en portfolio-ontwikkeling, maar ook onderwerpen als onze interne en externe organisatie, kernwaarden, kennisdeling en zelfs HR-onderwerpen zoals de opzet van de beloningsstructuur.

Nog lagere overhead!

Onlangs maakten we op deze website bekend dat ons bestuur compacter is geworden. We zijn van zes naar vier partners gegaan. Deze stap is harmonieus verlopen en hebben we aangegrepen om verdere stappen te zetten in de ontwikkeling van zelforganisatie.

Binnen DiVetro speelt niemand voor directeur. Iedereen is actief (en dus ook billable) voor klanten bezig. Iedereen helpt op eigen wijze mee in acquisitie van opdrachten door enthousiast over ervaringen te vertellen in zijn netwerk. Iedereen neemt verantwoordelijkheid om opdrachten conform verwachting uit te voeren en collega’s daarin bij te staan met gevraagde en ongevraagde adviezen en feedback. Alle collega’s zijn zo dus medeverantwoordelijk voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. En op die manier houden we ook nog eens onze overhead superlaag.

Brede afstemming zorgt voor eigenaarschap, commitment en binding

In de beginjaren van DiVetro was Ricardo Semler een belangrijke inspirator. Semler nam op 21-jarige leeftijd het hiërarchisch geleide, zieltogende bedrijf van zijn vader over en vormde het in enkele jaren om naar een succesvol bedrijf door heel veel verantwoordelijkheden te beleggen bij de medewerkers. Veel van die ideeën hebben we binnen DiVetro overgenomen.

Onze DiVetro-conferentie is een goed voorbeeld van empowerment. Al vele jaren betrekken we medewerkers in de planvorming via een jaarlijkse meeting. Dit jaar hebben we de vorm aangepast en de intensiteit verhoogd. Door samen verbeteringen te formuleren, nieuwe ideeën te genereren, te prioriteren en uit te werken ontstaat breed eigenaarschap, commitment en binding. Zeker als die plannen gerealiseerd worden en onze eigen verwachtingen overtroffen worden.

Zelforganisatie is hot, practice what you preach

Bij klanten die we begeleiden in digitale transformaties en professionalisering van ICT-voortbrengingsprocessen zien we dat het onderwerp zelforganisatie de tongen los maakt. Agile werken vereist dat een team binnen mandaat in nauwe samenwerking met de klant kan bepalen hoe een deliverable eruit moet zien en met welke prioriteiten het snelst resultaten worden geboekt. We zien echter dat teams in de praktijk moeten wennen aan het idee dat zij zelf regie in handen moeten nemen. Leidinggevenden moeten ook wennen aan het idee dat de reis naar succes op een andere manier verloopt dan zij zelf dachten. Gelukkig levert zo’n andere reis ook andere, meestal betere, resultaten op. De zelforganisatie binnen DiVetro past ook in dit beeld. In het kader van ‘practice what you preach’ brengen we deze principes zelf al een jaar of tien in de praktijk binnen het bedrijf, waardoor we gaandeweg steeds verdergaande stappen durven zetten in zelforganisatie.

Onze kernwaarden

Laten we teruggaan naar de opzet van de conferentie. Na een kort filmpje waarin we de afgelopen jaren hebben samengevat begon de interne conferentie met een discussie over onze kernwaarden. Dit onderwerp staat om de drie tot vijf jaar op de agenda. Omdat we flink gegroeid zijn, is zo’n discussie een goede graadmeter voor de continuïteit van onze bijzondere bedrijfscultuur.

De kernwaarden omvatten in ieder geval woorden als ‘transparantie’, ‘samenwerking’ en ‘kwaliteit’, maar in andere waarden als vertrouwen, passie en intensieve onderlinge afstemming herkenden ook een ruime meerderheid zich. We spraken af om hier in 2019 een hele avond aan te wijden. Het helpt om een gezamenlijk beeld te vormen van onze identiteit en hoe we ons naar klanten, partners en andere geïnteresseerden positioneren.

Expositie van ideeën

Na de discussie rond kernwaarden was het volgende agenda punt om in subgroepen een aantal onderwerpen inhoudelijk verder uit te diepen. Om iedereen de mogelijkheid te bieden tot het geven van input hebben wij gekozen voor de metafoor van een ‘tentoonstelling’. Elke ruimte in ons kantoor etaleerde een hoofdonderwerp, zoals kennisdeling, HR, portfolio en in- en externe organisatie. De ruimtes waren ingericht met posters waarop ideeën, stellingen, peilingen en vragen stonden waarop mensen konden reageren.

Binnen een uur werd veel bruikbare input opgeleverd die in de middag werd uitgewerkt in groepen. Iedereen kon zich inschrijven voor een onderwerp naar keuze. Om voor iedereen tastbaar te maken hoe hij of zijn kan bijdragen aan de toekomst van DiVetro is de dag afgesloten met een centrale terugkoppeling en verdeling van concrete acties waarmee we de komende maanden verder aan de slag gaan.

Omlijsting met goed eten, spel en een top-DJ

Binnen DiVetro vinden we een goede work-life balance belangrijk. Tijdens de dag kwam dat tot uitdrukking door een goed ontbijt, smakelijke lunch en uitgebreide borrel aan te bieden. De serieuze discussies werden afgewisseld met een Kubb-competitie. Hoewel het eind november was, scheen de zon en konden we ‘buiten spelen’. Het fanatisme onder de mensen kwam naar boven bij het spelen van dit simpele campingspelletje. Verder werd de dag een aantal keren prettig onderbroken door onze huis-DJ Marc die een goede mix van 70’s, 80’s en recent werk liet horen. Het was echt een fantastische dag met een constant hoog energieniveau!

Een plan valt of staat met opvolging

Direct na afloop is een backlog van acties opgesteld, waarbij mensen zelf het initiatief namen om zich als uitvoerder op te geven. Al in het weekend na de conferentie werden de eerste deliverables gedeeld. Online kan iedereen de status volgen van de opvolging en in onze maandelijkse DiVetro meetings bespreken we de status. Voor de zomer volgt een volgende interne conferentie waarin we kijken waar we staan en uiteraard weer samen bedenken wat er te verbeteren valt.

Fantastisch werken met en bij DiVetro

Als een ding op deze dag duidelijk werd is het wel dat de DiVetro way of working door collega’s nog steeds alom gewaardeerd wordt en zowel het werken met als het werken bij DiVetro fantastisch is. Cijfermatig blijkt dat uit indicatoren als een zeer laag ziekteverzuim, nihil personeelsverloop, gezonde rendementen en klanten die zich spontaan als referent aanbieden.

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze werkwijzen, wilt u eens sparren over zelforganisatie of een visie en strategie laten opstellen in één dag, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)88 000 54 00 of info@divetro.nl. Wij zijn enthousiast over zelforganisatie en delen graag onze ervaringen met u.

DiVetro Team - Patrick Rikken

Patrick Rikken was als directeur van enkele grote ICT-dienstverleners geruime tijd opdrachtnemer van grote ICT-opdrachten in Zorg, Onderwijs en Overheid. Vanuit de overtuiging dat aanbestedingen en projecten veel succesvoller kunnen zijn als deze vanuit een gemeenschappelijk belang worden aangevlogen, sloot hij zich in 2009 als partner aan bij DiVetro. Als bruggenbouwer tussen opdrachtgevers en –nemers begeleidt hij sindsdien omvangrijke en complexe trajecten van strategievorming tot en met transformatie. Naast deze inhoudelijke opdrachten, geeft hij mede leiding aan DiVetro.

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.