Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

ICT-systemen voor de ambulancezorg in de regio Brabant-Zuidoost

DiVetro maakte de analyse en roadmap voor de transitie van de Regionale Ambulancevoorziening naar de GGD Brabant-Zuidoost.

Bart Roijers en Tijn van Wegen

Ambulancezorg in Nederland

De ambulancezorg in Nederland is per regio georganiseerd in Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). Nederland heeft 25 RAV regio’s. De RAV is wettelijk aangewezen als de rechtspersoon die ambulancezorg mag verlenen en de meldkamer in stand moet houden.

Per 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz), met een geldigheid van 5 jaar, van kracht. Op dit moment is er nog volop discussie over de acute zorg in Nederland. Zo is nog niet duidelijk welke rol zorgverzekeraars kunnen gaan spelen in de acute keten en hoe de landelijke meldkamer precies georganiseerd gaat worden. Ook wordt er hard gewerkt aan het vergroten van de transparantie over kwaliteit in de ambulancezorg. Een grote verandering in de organisatie is daarbij niet bevorderlijk.

Het kabinet wil daarom de Twaz voor een beperkte periode van 2 jaar verlengen en daarmee de bestaande verantwoordelijkheden nog even in stand houden. Dit zorgt voor rust in de ambulancesector en geeft de mogelijkheid om op basis van de uitkomsten van de lopende discussies te bepalen wat het beste is voor de toekomst van de ambulancezorg in Nederland.

Met de verlenging van 2 jaar is het nu de bedoeling dat op 1 januari 2020 per regio de vergunning aan één, publieke of private, uitvoerder wordt gegund. Er zijn twee mogelijke scenario’s bepaald:

  1. Voortzetting van het huidige stelsel, waarbij periodieke gunning/aanbesteding door de minister plaatsvindt;
  2. De zorgverzekeraar selecteert de uitvoerende partij voor de ambulancezorg per regio.

Alle regio’s in Nederland bereiden zich op hun eigen manier voor op de mogelijke scenario’s, met als uitgangspunt ‘ambulance dienstverlening is zorgverlening’.

Positionering regionale ambulancevoorziening Brabant-Zuidoost

Voor de regio Brabant-Zuidoost heeft Andersson Elffers Felix (AEF) een onderzoek gedaan en antwoord gegeven op de vraag “Bij welke moederorganisatie kan de RAV het beste ondergebracht worden voor de aanbesteding voor de nieuwe vergunning ambulancezorg?”. In lijn met het advies van AEF is geconcludeerd dat positionering bij de GGD de RAV het beste vertrekpunt biedt voor de aanbesteding. Een belangrijke randvoorwaarde is de borging van goede IT dienstverlening voor de voertuigen.

Onderzoek DiVetro

Gilion Berkelmans, sectormanager Bedrijfsvoering GGD BZO: “De transitie van de ICT dienstverlening van de RAV naar de GGD is een natuurlijk moment om alle werkzaamheden die hiervoor nodig opnieuw in kaart te brengen en verbeterpunten te benoemen”. Deze opdracht is uitgevoerd door DiVetro, een onafhankelijke ICT-dienstverlener die gespecialiseerd is in strategische ICT-gerelateerde vraagstukken voor analyse, sourcing en management, met veel ervaring in de zorgsector. Sectormanager Ambulancezorg Marc van Aken: “De nieuwe positionering van de ambulancezorg onder regie van GGD Brabant-Zuidoost biedt een kans. Met het vaststellen van de stip op de horizon en het uitvoeren van de transitie wil de RAV aan de NEN7510 normen voldoen en HKZ gecertificeerd zijn”.

DiVetro maakte een analyse van de huidige informatievoorziening van de ambulancesystemen en een roadmap voor de transitie van de RAV naar GGD Brabant-Zuidoost. DiVetro heeft een eigen aanpak ontwikkeld voor het in kaart brengen en de analyse van bedrijfs- en ondersteunende processen. Een intake, interviews en een procesanalyse geven inzicht in de huidige situatie van de ICT systemen en –dienstverlening. Op basis van het vastgestelde meerjarenplan en “de stip op de horizon” heeft DiVetro de roadmap voor transitie en transformatie opgesteld.

Schema van de aanpak van DiVetro

Schema van de aanpak van DiVetro

Opdrachtgever Gilion Berkelmans is heel tevreden over het eindresultaat. Het managementteam van GGD Brabant-Zuidoost heeft de aanbevelingen van DiVetro overgenomen. Het transitieproject loopt. De eerste stappen zijn gezet. DiVetro adviseert de stuurgroep en de projectmanager bij de uitvoering van het transitie- en transformatieproject.

DiVetro is niet alleen tevreden over het behaalde eindresultaat, maar ook over de samenwerking met de GGD om de aanbevelingen gezamenlijk in concrete resultaten om te zetten.

De ambulance van de toekomst

Eén van de aanbevelingen van DiVetro is om met andere RAV regio’s, AZN en betrokken ICT leveranciers een verkenning te doen naar de informatievoorziening in en voor de ambulance van de toekomst. Omdat de huidige IT inrichting complex is geworden, is deze moeilijk te beheren. Het is zinvol om krachten te bundelen voor het realiseren van een toekomstgerichte efficiënte IT. Dit traject wordt nu door de GGD Brabant-Zuidoost en DiVetro opgestart. We gaan op zoek naar geïnteresseerde deelnemers uit ander regio’s.

De belangrijkste doelstellingen die de GGD en RAV willen bereiken zijn:

  • Een kwalitatief goede ICT dienstverlening voor het ambulanceproces;
  • NEN7510 en HKZ certificering;
  • Het behoud van de vergunning ambulancezorg.

Vragen of interesse?

Vond u dit artikel interessant? Alvast bedankt om het met uw netwerk te delen.

Heeft u vragen, bent u geïnteresseerd in de adviesaanpak van DiVetro of wilt u deelnemen aan de verkenning naar de informatievoorziening in en voor de ambulance van de toekomst? Laat het weten via info@divetro.nl of +31 (0) 88 000 54 00.

Blijf of de hoogte

Wilt u meer van dit soort blog posts lezen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. U ontvangt onze blog posts dan automatisch in uw mailbox.

DiVetro Team - Bart Roijers

Bart Roijers is een senior lijn-, project- en programma manager. Hij werkt 25 jaar in de IT-dienstverlening en is gespecialiseerd in het leiden van transitie- en transformatieprojecten. Bart vormt graag een team om samen de weg naar een resultaat te vinden. Dit doet hij met enthousiasme en mensgericht. Focus, structuur aanbrengen en prioriteiten stellen horen bij zijn aanpak. Momenteel is Bart IT manager bij Bergschenhoek Groep en adviseur bij GGD Brabant-Zuidoost.

DiVetro Team - Tijn van Wegen

Tijn van Wegen is gespecialiseerd in businessanalyse en -architectuur. Zijn uitdaging is de brug te slaan tussen de IT en de business. Zijn passie is het creëren van gedragen en pragmatische oplossingen voor complexe vraagstukken. Op dit moment is hij ingezet bij GGZ Rivierduinen als business analist voor de afdeling informatie management

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.