Koning Willem I College kiest voor DiVetro en Peoples Republic

Koning Willem I College

Koning Willem I College kiest voor DiVetro en Peoples Republic

Koning Willem I College (KW1C) is een vooruitstrevend Regionaal Onderwijs Centrum (roc) in ‘s-Hertogenbosch, voor middelbaar beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. Het KW1C heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de flexibele inhuur van projectmanagemers voor de grote diversiteit aan projecten op het gebied van onderwijs, onderwijslogistiek en bedrijfsvoering. DiVetro en Peoples Republic hebben zich gezamenlijk ingeschreven vanwege de complementaire dienstverlening die zij KW1C kunnen leveren. Op basis van een schriftelijke beantwoording en mondelinge toelichting heeft het KW1C deze combinatie als haar preferred supplier geselecteerd!


Peoples Republic
richt zich op detachering van IT professionals, bemiddeling van ZZP-ers en werving & selectie van IT professionals binnen het gehele IT-domein en op het snijvlak van business en IT.

DiVetro is een ICT consultancy bureau met als specialisatie Analyse, Sourcing en Management gericht op de branches onderwijs, zorg en overheid.

Geen reactie's

Geef een reactie