Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

Rijksbrede aanbesteding Strategisch ICT Maatwerk Advies gewonnen!

DiVetro, SeederDeBoer en 1DigitalNL, een ingespeeld samenwerkingsverband van drie pragmatisch ingestelde, kennisintensieve adviesorganisaties, gaat de Rijksoverheid als adviespartner de komende vier jaren voorzien van strategisch advies op het gebied van digitale transformaties. Een puzzel waar we met veel plezier aan beginnen.

DiVetro, SeederDeBoer en 1DigitalNL werken al enige tijd samen. De drie organisaties hebben elkaar gevonden in de kernwaarden betekenisvol ondernemen, transparantie, vakmanschap, mensenwerk, vrij denken en doen. Zij willen de Rijksoverheid helpen met het oplossen van complexe strategische ICT-vraagstukken naar een veilige, mensgerichte, transparante, duurzame en effectieve digitale toekomst voor burgers en bedrijven in Nederland. Het samenwerkingsverband staat voor een onorthodoxe, innovatieve én gedegen aanpak die rekening houdt met de context van publiek, politiek en media.

Namens 21 deelnemende onderdelen van het Rijk heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een rijksbrede aanbesteding uitgeschreven voor Strategisch ICT Maatwerk Advies (SIMA 2022). Deelnemers zijn alle ministeries en daaronder ressorterende organisatieonderdelen, de Politie, een aantal zelfstandige bestuursorganen (zoals het COA en de SVB) en hoge colleges van Staat (zoals de Algemene Rekenkamer, Eerste Kamer, Tweede Kamer, Nationale Ombudsman en Raad van State).

Aan vijf inschrijvers is op 17 mei jongstleden definitief een raamovereenkomst gegund, die 1 juni ingaat. Naast de combinatie DiVetro – SeederDeBoer – 1DigitalNL zijn KPMG Advisory, Atos, de combinatie PwC-Accenture-Metri en de combinatie VKA-Berenschot-McKinsey gecontracteerd. Deze raamovereenkomst heeft een looptijd van vier jaar en een geraamde waarde van 24,5 miljoen euro exclusief btw (met een maximum van 33 miljoen euro).

Over DiVetro

DiVetro is 15 jaar actief binnen de Rijksoverheid. Met haar acht expertisegebieden Digitale Visie & Strategie, Sourcing & Regie, Analyse & Agile, Architectuur, Informatiebeveiliging & Privacy, Management en Veranderen helpt DiVetro overheden om een sterke opdrachtgever te worden en adequate regie te voeren over haar digitalisering, informatievoorziening en ICT.

Over SeederDeBoer

SeederDeBoer is een eigenzinnig organisatieadviesbureau, gevestigd in Amsterdam. Zij begeleidt organisaties in de zorg, de publieke en de financiële sector met het doorvoeren van complexe veranderingen, onder andere op het gebied van digitale transformaties. De meer dan 120 consultants werken daarbij niet met standaardmodellen maar leveren mensgericht maatwerk in de praktijk. De veranderaanpak is gericht op duurzame en zinvolle verbetering van de klantomgeving en duurzame groei.

Over 1DigitalNL

1DigitalNL helpt publieke organisaties met het versnellen van de digitale transformatie tot één wendbare Nederlandse overheid. In samenwerking met publieke & private partners zijn de afgelopen jaren schaalbare generieke diensten ontwikkeld op basis van standaardisatie, architectuur, hergebruik, veilig en rijksbreed toepasbaar voor o.a. interdepartementale ketensamenwerking, zaakgericht werken, vereenvoudiging en vernieuwing van applicatielandschappen en informatie huishouding op orde. 1DigitalNL verheugt zich als innovatieve betrouwbare digitaliseringspartner, op basis van bewezen vakmanschap en haar brede expertise, de Rijksoverheid te voorzien van onafhankelijk hoogwaardig strategisch ICT maatwerk advies.

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.