Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

Beschaafde digitalisering versus kapitalisme

Regulering is noodzaak

Digitalisering zal waarschijnlijk een significante impact hebben op de toekomst van het kapitalisme. Een manier waarop dit zou kunnen gebeuren, is door de automatisering te verhogen en de noodzaak van menselijke arbeid in veel industrieën te verminderen. Dit zou kunnen leiden tot grotere inkomensongelijkheid, aangezien degenen die de technologie bezitten en controleren waarschijnlijk het meest zullen profiteren, terwijl degenen die hun banen verliezen, moeite zullen hebben om nieuw werk te vinden.

Aan de andere kant kan digitalisering ook nieuwe kansen creëren voor bedrijven en ondernemers, waardoor ze eenvoudiger en efficiënter een wereldwijde markt kunnen bereiken. Het kan ook leiden tot de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, evenals nieuwe bedrijfsmodellen. Bovendien kan het meer flexibele werkarrangementen mogelijk maken en het makkelijker maken voor mensen om hun eigen bedrijf te starten.

Over het algemeen zal de impact van digitalisering op het kapitalisme afhankelijk zijn van hoe de maatschappij ervoor kiest om de technologie vorm te geven en te reguleren. Als dit verantwoordelijk en billijk wordt gedaan, kan dit leiden tot een efficiëntere en welvarendere economie. Als het echter niet juist wordt gereguleerd, kan het bestaande problemen van inkomensongelijkheid en werkverlies verergeren.

Voor beschaafde digitalisering zijn verschillende belangrijke factoren nodig:

  • Toegang tot technologie: Digitalisering vereist dat mensen toegang hebben tot de benodigde technologie, zoals computers, internet en mobiele apparaten. Zonder toegang zullen mensen niet kunnen deelnemen aan de digitale economie en achtergelaten kunnen worden.
  • Digitale geletterdheid: Mensen moeten in staat zijn om digitale technologie te gebruiken en te begrijpen om optimaal van de voordelen te profiteren. Dit omvat niet alleen basis-computervaardigheden, maar ook het vermogen om het internet te navigeren, e-mail en sociale media te gebruiken en zichzelf te beschermen tegen online oplichting en cyberaanvallen.
  • Privacy en veiligheid van gegevens: Om ervoor te zorgen dat mensen vertrouwen hebben in digitale technologie en deze volledig kunnen benutten, moeten zij zich veilig weten in de wetenschap dat hun persoonlijke informatie wordt beschermd. Dit betekent dat robuuste maatregelen voor privacy en veiligheid van gegevens moeten worden geïmplementeerd, evenals dat mensen worden opgeleid over hoe ze hun eigen informatie kunnen beschermen.
  • Ethische overwegingen: De digitale economie heeft het potentieel om nieuwe vormen van ongelijkheid en uitbuiting te creëren als deze niet juist wordt gereguleerd. Het is belangrijk om ethische overwegingen in acht te nemen bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe digitale technologieën en diensten.
  • Inclusieve ontwerp: Om ervoor te zorgen dat digitalisering voor iedereen voordelen oplevert, is het belangrijk dat digitale technologieën zo ontworpen worden dat ze toegankelijk zijn en inclusief voor alle gebruikers, ongeacht hun vaardigheden of achtergrond. Dit kan worden bereikt door een divers groepje mensen bij het ontwerpproces betrekken en te testen met een divers groepje gebruikers.
  • Reguleringskader: Om ervoor te zorgen dat digitalisering ten goede komt aan de samenleving, is het belangrijk om een reguleringskader te hebben dat ervoor zorgt dat gegevens voor het publieke belang worden gebruikt en dat bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve gevolgen van hun activiteiten.
  • Overheidsbeleid: Overheden spelen een belangrijke rol in het bevorderen van een beschaafde digitalisering. Dit kan door het aanbieden van opleidingen en middelen voor digitale geletterdheid, het ontwikkelen van regelgeving voor privacy en gegevensbeveiliging, en het bevorderen van technologie-investeringen. Ook kan overheid zorgen voor een eerlijke concurrentie en een inclusief ontwerp voor digitalisering.

===

Dit artikel geschreven door ChatGPT op 28 januari 2023. Het taalmodel is gevoed met twee vragen:

  1. Wat kun je vertellen over de toekomstige rol van digitalisering en het kapitalisme?
  2. Wat is nodig voor beschaafde digitalisering? De opsomming met adviezen komt hieruit voort.

Meer artikelen over ChatGPT: Wat weet een chatbot van het Rijnlands werken? en Is ChatGPT geloofwaardiger dan Maarten van Rossem?

Dit artikel is ook gepubliceerd op ManagementSite: Beschaafde digitalisering versus kapitalisme

Over de “auteur”

Leon Dohmen is consultant bij DiVetro en hij heeft een column op ManagementSite. “De vraag is niet óf we een bepaalde innovatie willen in onze samenleving, maar hóe beschaafd we die willen!” Leon Dohmen is bestuurslid van de Vereniging Register voor Informatici voor de portefeuille permanente educatie en voorzitter van de special interest group Onderzoek en Onderwijs ICT bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals. Samen met vertegenwoordigers van de politiek, overheid, wetenschap, belangenverenigingen en bedrijfsleven houdt de special interest group zich bezig met het spanningsveld tussen digitalisering en (aantasting van) grondrechten van mensen. Een van de hoofddoelen is het vergroten van het bewustzijn van IT-professionals m.b.t. dit spanningsveld en de invloed die ze hierop kunnen uitoefenen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.