Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

De Digitale Maaltijd – een intervisie over Digitale Transformatie in de zorg

Op 28 april organiseerde DiVetro de eerste intervisie in een nieuwe reeks sessies voor de zorg. Het onderwerp was Digitale Transformatie naar aanleiding van het boek De Digitale Wandeling van Ipse de Bruggen.

De digitale maaltijd

De avond opende met een gezamenlijke digitale maaltijd. Tijdens het eten ontstond al snel een levendig gesprek over het verschil tussen samen eten in het echt en samen eten met een webcam er tussen: het bleek dat we achter de webcam meer zelfbewustheid ervaren. We voelden ons meer bekeken. Tegelijkertijd waren we het er over eens dat een jaar Corona door het vele beeldbellen het gros van die opgelaten gevoelens heeft weggenomen. Het gesprek vormde een filosofisch begin van de avond.

De Digitale Wandeling

Richard de Wit, co-auteur van De Digitale Wandeling, trapte de intervisie af met een verkenning van die Digitale Wandeling. Hij hield een pleidooi voor verandermanagement als belangrijke schakel in de succesvolle uitvoering van een digitale transformatie. Mensen animeren en inspireren is cruciaal, bijvoorbeeld met de inzet van digi-coaches om écht de verbinding te maken met de zorgpraktijk. De manier waarop hij het bracht getuigde van deze aanpak: geen serie Powerpoint dia’s, maar gewoon een mooi verhaal verteld van mens tot mens.

Dat zijn verhaal de luisteraars animeerde bleek uit de discussie die volgde. Er werd een krachtig pleidooi gehouden voor een regie-organisatie. Het leidde tot de vraag of de regie-organisatie wel echt een alternatief is of dat er eerder sprake moet zijn van een “continu denken vanuit regie”.  Er ontstond een boeiend gesprek over de perceptie van de ICT-organisatie als poortwachter voor vernieuwing in de zorg. Is de rol van ICT het faciliteren van ideeën uit de zorg of juist het helpen structureren van ideeën die in de zorgorganisatie goed beheerd kunnen worden?

Drie belangrijke inzichten uit de intervisie en het verhaal van Richard:

1. Kom uit je operatie

Richard benadrukte het belang van de verbinding tussen de ICT-organisatie en de zorgpraktijk. Het is belangrijk dat de ICT-afdeling niet gezien wordt als een poortwachter voor nieuwe ontwikkelingen, maar juist ook als facilitator van een beter zorgproces middels techniek. Hiervoor is vooral de dialoog belangrijk, omdat de processen in de praktijk heel anders geïnterpreteerd kunnen worden. Denk je vooral van binnen naar buiten, of moet je van buiten naar binnen denken?

2. Denk in termen van regie

In de intervisie kwam de vraag naar boven of de ICT-voortbrenging in essentie een regiemodel moet zijn, of dat je het vanuit de plan-build-run gedachte moet zien, waarbij regie noodzakelijk is om de ICT-voortbrenging te realiseren. Of is dit een valse tegenstelling en is elke ICT-organisatie in essentie een regie-organisatie? Begin je bij het wat of het wie? Of moet je toch bij het waarom beginnen?

3. Laat de zorg de keuzes maken

Richard riep op om de zorg zelf de keuzes te laten maken. In essentie staat ICT in dienst van het waarom van de zorgorganisatie: betere zorg voor de cliënt, mooier werk voor de zorgprofessional, en meer eigenaarschap voor beiden. Toch moet dat proces van keuzes maken zorgvuldig begeleid worden. De formulering van de behoefte vraagt andere eigenschappen, dan het vaststellen van de problemen waar de behoefte een oplossing voor kan zijn. Een volwassen informatie-management-proces kan hierin faciliteren.

Het was al met al een hele interessante en levendige avond. De volgende sessie staat al in de steigers, dus hou ons in de gaten en schrijf je in!

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.