Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

Digitale vooruitgang voor een positievere wereld

Vanuit het bedrijfsdoel en met breed draagvlak naar blijvende, concrete resultaten.

In onze visie draait digitalisering om het creëren van waarde voor uw klanten en medewerkers. Niet om ICT. Die waarde zit in het verbeteren van klant- en medewerkerstevredenheid, het vergroten van uw continuïteit en concurrentiepositie, het optimaliseren van bedrijfsresultaat en het minimaliseren van verspilling. Onze aanpak daarvoor? We starten altijd met het bedrijfsdoel. Vervolgens bepalen we samen met u wat er precies nodig is om die doelen te bereiken. Daarbij helpen we organisaties procesmatig naar een hoger professioneel niveau, maar organiseren ook dat eerste tastbare bewijzen al na een paar weken merkbaar zijn.

Zo waken we ervoor dat technologie ook echt gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. We zetten interventies in met aandacht voor zowel de zichtbare als de onzichtbare factoren van verandering. In onze communicatie gebruiken we begrijpelijke taal. Vrij van ICT-jargon. Digitaliseren is een vak waarin ideeën en ervaring uit verschillende disciplines samenkomen. Daarom voeren we opdrachten altijd in teamverband uit, samen met uw specialisten. In die teams creëren we balans in karakters en expertisegebieden. Wij dragen onze kennis en ervaring aan u over en maken onszelf weer overbodig, zodat de transformatie duurzaam in uw organisatie is verankerd. Onze methoden zijn erop gericht om gefaseerd te werken aan resultaten met breed draagvlak in de organisatie. Digitalisering en professionalisering oefenen zo een zeer positieve veranderkracht uit in uw organisatie.

Onze publicaties

Hier vindt u onze recente publicaties op het gebied van digitale vooruitgang, analyse, management en sourcing. We delen graag onze kennis en we horen graag uw vragen of mening. We zien uw vragen en feedback graag tegemoet!

Gefaseerd en snel naar resultaten

Wij helpen organisaties in vier fasen in de kortst mogelijke doorlooptijd naar een hogere tevredenheid, hogere volwassenheid en effectievere processen. Wij helpen u om (1) een professioneel digitaal fundament te leggen; (2) digitalisering door de business te laten adopteren; (3) uw digitale voortbrengingsketen te optimaliseren en (4) continu nieuwe technologie in het hoogste tempo te integreren.

Daarvoor zetten wij een reeks van competenties in op gebieden als architectuur, business- en informatieanalyse, (cloud) sourcing consultancy, regie-inrichting, agile werken, organisatieadvies, project- en portfoliomanagement en security.

Door de toepassing en optimalisatie van technologie versnellen wij uw digitale vooruitgang.

Wij maken uw ICT stabieler, sneller, betrouwbaarder en voorspelbaarder en versnellen daarbij het vernieuwingsproces. Wij verbeteren de bestuurlijke beheersing van uw digitalisering, helpen u ontwikkelen naar een passend volwassenheidsniveau, geven u grip op uw werkvoorraad en zorgen dat uw ICT aan wet- en regelgeving voldoet. Wij benutten en beschermen uw data en zorgen voor privacybescherming. Wij helpen u uw applicaties eenvoudiger en intuïtiever in gebruik te maken.

In veel gevallen is eigen infrastructuur niet meer nodig. De transitie naar slanke regieorganisaties kunnen wij in korte tijd mogelijk maken. Wij zorgen ervoor dat uw applicaties betrouwbaarder, veiliger en sneller aanpasbaar worden. We doen niet gewichtig over nieuwe technologieën als Cloud, Big Data, containers, Internet of Things, Artificial Intelligence, blockchain, robotica, domotica en e-Health. We verdiepen ons in deze technologie, passen deze in samenwerking direct bij klanten toe, leren met steile curves, optimaliseren de toepassing en versnellen zo de digitale vooruitgang.

Maatschappelijke, tastbare opdrachten inspireren en motiveren ons tot maximale prestaties.

Wij werken voor gerenommeerde klanten in de zorg, overheid, onderwijs, nutsbedrijven, logistiek, hospitality, zakelijke dienstverlening, non-profit en agrosector. In de afgelopen vijf jaar hielpen wij 27 zorginstellingen, 33 overheidsorganisaties, 14 onderwijsinstellingen, 7 waterschappen, 3 waterbedrijven, de grootste Nederlandse haven, onze grootste luchtvaartmaatschappij, ons grootste spoorwegbedrijf, ons grootste entertainmentbedrijf en een topbedrijf in de agrarische genetica in hun digitale vooruitgang.

DiVetro is Italiaans voor glas en staat voor transparantie. Dat uit zich in een dienstverlenende houding, openheid en eerlijkheid naar klanten en medewerkers, het eenvoudig maken van complexe zaken en het onbaatzuchtig delen van onze expertise. 

Werken bij DiVetro

Vaste medewerkers bieden wij een bedrijf dat vanaf de eerste dag zal aanvoelen als een eigen bedrijf. Wij doen er alles aan om je bij ons thuis te laten voelen. Wekelijks zijn er inhoudelijke meetings. Maandelijks organiseren we drukbezochte, gezellige en inhoudelijke bijeenkomsten. Jaarlijks maken we een internationale reis, organiseren we een achterbandag voor alle familieleden en een nieuwjaarsdiner. Onze opleidingsbudgetten zijn niet limitatief en staan volledig in dienst van jouw ontwikkeling. We leggen niemand iets op, maar juist daardoor is de collegialiteit groot.

Werken via DiVetro

Zelfstandigen bieden we een ecosysteem en netwerk van interessante vakgenoten. Zo maximaliseren we jouw kansen op vervolgopdrachten. Via regelmatige meet-ups, toegang tot interessante trainingen via sterk gereduceerde tarieven en netwerkevenementen laten we je thuis voelen in onze gemeenschap. In dit ecosysteem zijn regelmatig (inter)nationale thought leaders en technology leads te gast om ons bij te praten over de laatste trends en hun meest opvallende lessons learned. Zoek je een nieuwe uitdaging als professional? Elke week ontvangen we 50 tot 70 interessante opdrachten.

50

Medewerkers

200

Flexwerkers

70

Klantorganisaties

170

Opdrachten

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.