Onze diensten

Onze diensten

Wij helpen u graag met strategisch advies en operationele ondersteuning tijdens alle fases van uw sourcingproject. Onze specialisten kunnen u helpen bij het ontwikkelen van uw sourcingstrategie, het uitvoeren van selectieprocedures, het doorvoeren en opvolgen van transities en transformaties en het voortdurend verbeteren, innoveren en evalueren van uw IT-dienstverlening.

DiVetro heeft meer dan tien jaar ervaring met sourcing. Dankzij onze ervaring, onze branchekennis en onze vakkennis op het gebied van bedrijfsprocessen,  IT, aanbestedingsrecht en het verbinden van organisaties maken wij sourcingstrajecten tot een succes.

We hanteren de stelregel dat niet alle kennis in één persoon te verenigen is. Daarom werken wij als team samen zodat u de beste kennis en ervaring krijgt. En wij adviseren niet alleen; wij dragen graag samen met u de verantwoordelijkheid voor de implementatie van uw sourcingproject. Zo werken we samen aan het realiseren van uw beoogde doelen.

 • Vertalen van business doelstellingen naar informatievoorziening;
 • Opstellen IT-sourcingstrategie;
 • Opstellen business case;
 • Benchmarking prijs en kwaliteit;
 • Opstellen aanbestedingsdocumenten inclusief eisen en wensen op basis waarvan dienstverleners geselecteerd worden;
 • Begeleiden marktconsultatie en (Europese) aanbestedingen;
 • Onderhandelen en (her)contracteren;
 • Ontwerpen van de regiefunctie en governance;
 • Inregelen van de regiefunctie en governance;
 • Meten en verhogen volwassenheidsniveau van uw regieorganisatie;
 • Uitvoeren en begeleiden van transitie en transformatie;
 • Optimaliseren, continu verbeteren van dienstverlening;
 • Inzet van medewerkers voor rollen binnen uw regieorganisatie;
 • Meten van klanttevredenheid, performance en vertrouwen;
 • Conflictbemiddeling;
 • Opleiden, coachen en begeleiden.

Meer lezen over Sourcing:

Vragen of interesse?