Onze principes

Onze principes

DiVetro durft op een andere manier naar sourcing te kijken. Wij hanteren de volgende principes:

Sourcing ≠ outsourcing

Sourcing staat voor ons niet gelijk aan outsourcing. Sourcing is het bewust ontwikkelen van een strategie voor het gebruik van noodzakelijke kennis, kunde en middelen om de beoogde ambities en resultaten van uw organisatie te bereiken. Door de samenwerking met specialistische partners te zoeken en zelf te blijven doen waar u goed in bent. Dat is iets heel anders dan outsourcing. Geen Make or Buy, maar Make and Buy!

Business-driven

Uw organisatie, behoeften, ambities en doelstellingen zijn de drijvende kracht achter wat wij doen. Wij vertalen uw doelstellingen altijd naar een heldere business case. Wij gebruiken deze business case als kwantitatief én kwalitatief stuurinstrument. Zo staan uw doelstellingen altijd centraal bij het maken van keuzes, het aangaan van samenwerkingen en de besturing ervan.

Branche- en vakkennis

Business-driven sourcing vereist maatwerk. Daarom werken wij niet met standaard checklists en specificatielijstjes. Wij combineren wel onze gezamenlijke branchekennis van de (semi-)overheid, de zorg en het onderwijs met onze vakkennis. Zo kunnen we patronen herkennen en complexe sourcingvraagstukken tot de essentie terugbrengen. Zo begrijpt iedereen wat er moet gebeuren en zo kunnen we goede keuzes maken die door iedereen gesteund kunnen worden. Dit is cruciaal om uw organisatie optimaal te laten presteren.

Doe het samen

Sourcing gaat veelal gepaard met veranderingen van situaties die jarenlang zijn opgebouwd. Dat kan fricties veroorzaken. Wij behandelen sourcingvraagstukken daarom altijd samen met de mensen uit uw organisatie en wij realiseren de veranderingen samen met hen. Alleen zo worden veranderingen ‘eigen’. Alleen zo kunt u uw vooropgestelde doelen bereiken. Uw organisatie leert, wij maken onszelf overbodig.

Partnership

Bij het aangaan van samenwerkingen staat partnership voorop. Er is lef voor nodig om de ideale combinatie te vinden tussen de sterke punten van uw organisatie en sterke punten uit de markt.

Wij helpen u graag om gemeenschappelijke belangen en goede matches met uw potentiële partners, hun processen, mensen en business modellen te vinden. Een goede keuze is immers essentieel voor een langdurige en vruchtbare samenwerking.

Kwaliteit voor prijs

Door het goedkoper te willen wordt het nooit beter, door het beter te doen kan het goedkoper worden. Wij geloven in selectie van partners op basis van kwaliteit, daarna pas op basis van prijs. Selectie op kwaliteit levert uiteindelijk vrijwel altijd de economisch meest gunstige aanbieding.

Voortdurend professionaliseren

Platform Outsourcing Nederland (PON) streeft samen met haar leden naar verdere professionalisering van outsourcing in Nederland. PON onderzoekt de vele onduidelijkheden bij outsourcing en offshoring en deelt de opgedane kennis in evenementen, werkgroepen, artikelen, boeken, trainingen en seminars.

DiVetro is nu ook lid van PON. Bijna tien jaar geleden is DiVetro opgericht met de ambitie om het vakgebied ICT-sourcing te professionaliseren. We bouwen aan een filosofie, methodiek en werkwijze om het maximale gezamenlijke resultaat uit samenwerkingsverbanden te halen.

We acteren vanuit een positie in het midden, die het mogelijk maakt om tegenstrijdige belangen te overbruggen en doelen te formuleren die voor beide partijen belangrijk zijn te behalen. Bekijk ons bedrijfsprofiel op de site van PON.

Meer lezen over Sourcing:

Vragen of interesse?